–озд≥ли
ѕортал президента
   
   

 
 

 

 

  

 

ƒ≈–∆ј¬Ќј ‘≤— јЋ№Ќј —Ћ”∆Ѕј ” –јѓЌ» ѕќ¬≤ƒќћЋя™

28 апрел€ 2015 - ѕрес-служба —ћ–

¬изначено кандидат≥в у переможц≥ ¬сеукрањнського рейтингу «—умл≥нн≥ платники податк≥в»

ƒ≈–∆ј¬Ќј ‘≤— јЋ№Ќј  —Ћ”∆Ѕј ” –јѓЌ» ѕќ¬≤ƒќћЋя™ 

¬изначено кандидат≥в у переможц≥ ¬сеукрањнського рейтингу «—умл≥нн≥ платники податк≥в»

ћайбутн≥х переможц≥в ¬сеукрањнського рейтингу «—умл≥нн≥ платники податк≥в», що проводитьс€ ¬√ќ «јсоц≥ац≥€ платник≥в податк≥в ”крањни», 23 кв≥тн€ обрали члени –обочоњ групи ¬ищоњ рейтинговоњ ком≥с≥њ щодо проведенн€ рейтингу. ƒержавну ф≥скальну службу ”крањни, €ка бере участь у проведенн≥ рейтингу, представл€в директор ≤нформац≥йно-комун≥кац≥йного департаменту ¬≥ктор  осарчук.

”часники зас≥данн€ проанал≥зували матер≥али рег≥ональних рейтингових ком≥с≥й та сформували узагальнен≥ пропозиц≥њ щодо визначенн€ переможц≥в –ейтингу.  андидатури обраних претендент≥в на перемогу у ном≥нац≥€х будуть затверджен≥ на п≥дсумковому зас≥данн≥ ¬ищоњ рейтинговоњ ком≥с≥њ.

÷ього року платники податк≥в змагалис€ за перемогу у 14 ном≥нац≥€х за категор≥€ми «ћал≥», «—ередн≥» та «¬елик≥». ƒо участ≥ у рейтингу допускалис€ т≥ п≥дприЇмства, €к≥ не мали податкового боргу, порушень податкового законодавства, доведених у судовому пор€дку прот€гом зв≥тного року, та мають статус юридичноњ особи, платника податку на прибуток п≥дприЇмств. ƒл€ платник≥в податк≥в у аграрн≥й галуз≥ можлива на€вн≥сть статусу платника ф≥ксованого с≥льськогосподарського податку.

ѕ≥дприЇмства оц≥нювалис€ за такими критер≥€ми €к сп≥вв≥дношенн€ суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доход≥в, повнота та своЇчасн≥сть сплати податк≥в ≥ збор≥в, податкова дисципл≥на, середн€ зароб≥тна плата по п≥дприЇмству, к≥льк≥сть робочих м≥сць, сп≥вв≥дношенн€ сум витрачених на соц≥альн≥ програми та благод≥йн≥ акц≥њ до суми отриманого прибутку за в≥дпов≥дний р≥к та сума сплачених податк≥в та збор≥в за останн≥й бюджетний р≥к.

ЌагадаЇмо, що щор≥чний ¬сеукрањнський рейтинг «—умл≥нн≥ платники податк≥в» започатковано ¬сеукрањнською громадською орган≥зац≥Їю «јсоц≥ац≥€ платник≥в податк≥в ”крањни» з метою створенн€ спри€тливих умов дл€ розвитку взаЇмовиг≥дноњ сп≥впрац≥ м≥ж державою та б≥знесом та в≥дзначенн€ кращих здобутк≥в платник≥в податк≥в. 

 

 

”  ињвськ≥й област≥ за матер≥алами п≥дрозд≥лу власноњ безпеки ƒ‘— затримано двох хабарник≥в

√оловним управл≥нн€м власноњ безпеки ƒ‘— сп≥льно з≥ сп≥вроб≥тниками прокуратури  ињвськоњ област≥ та прац≥вниками —лужби безпеки ”крањни п≥д час отриманн€ неправом≥рноњ вигоди у сум≥ 58 тис. гривень затримано двох сп≥вроб≥тник≥в податковоњ м≥л≥ц≥њ, старших оперуповноважених з особливо важливих справ в≥дд≥лу викритт€ крим≥нальних правопорушень у митн≥й сфер≥ оперативного управл≥нн€ √” ƒ‘— у м.  иЇв≥.

 ошти сп≥вроб≥тники податковоњ м≥л≥ц≥њ вимагали у службових ос≥б п≥дприЇмства-≥мпортера за припиненн€ та подальше непроведенн€ перев≥рочних заход≥в.

«а фактом одержанн€ неправом≥рноњ вигоди службовими особами в особливо великому розм≥р≥ прокуратурою  ињвськоњ област≥ в≥дкрито крим≥нальне провадженн€ зг≥дно з ч. 3 ст. 368    ”крањни. “риваЇ сл≥дство.

 

 

«а результатами податкового компром≥су до бюджету над≥йшло майже 359 млн. гривень

ѕеревагами застосуванн€ податкового компром≥су вир≥шили скористатис€ 5119 платники податк≥в. —таном на 16 кв≥тн€ 2015 року в≥д платник≥в над≥йшло 6764 за€в до орган≥в ƒержавноњ ф≥скальноњ служби ”крањни про нам≥р щодо застосуванн€ цього механ≥зму.

«агалом, у результат≥ дос€гненн€ податкового компром≥су до бюджету над≥йшло 358,8 млн. грн.

≤з загальноњ к≥лькост≥ поданих за€в 2 236 за€в над≥йшло в≥д платник≥в податк≥в з нам≥ром дос€гненн€ податкового компром≥су до неузгоджених сум податкових зобов`€зань щодо €ких триваЇ процедура адм≥н≥стративного/судового оскарженн€.

ѕодатковий компром≥с було дос€гнуто по 1 511 таких зверненн€х, за результатами застосуванн€ €кого до бюджету над≥йшло 138,1 млн. гривень.

—еред платник≥в податк≥в, що забажали скористатись перевагами застосуванн€ податкового компром≥су, ви€вилось чимало суб`Їкт≥в господарюванн€ щодо €ких сл≥дчими податковоњ м≥л≥ц≥њ провадилось досудове сл≥дство за фактами ухиленн€ в≥д сплати податк≥в.

ѕерш≥ результати зв≥льненн€ в≥д крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ таких платник≥в податк≥в спростували окрем≥ њх побоюванн€ щодо можливого встановленн€ сл≥дчими податковоњ м≥л≥ц≥њ перешкод застосуванн€ положень «акону ”крањни є63-VIII.  Ќа сьогодн≥шн≥й день в результат≥ дос€гненн€ податкового компром≥су закрито 170 крим≥нальних проваджень, у €ких до бюджету сплачено майже 131 млн. грн.

—еред платник≥в податк≥в щодо €ких закривались крим≥нальн≥ провадженн€ ­­–  велик≥ буд≥вельн≥ г≥пермаркети,  п≥дприЇмства енергетичноњ галуз≥, телекомун≥кац≥йноњ сфери тощо.

ЌагадуЇмо, що 17 кв≥тн€ 2015 року завершено подачу за€в на застосуванн€ податкового компром≥су у в≥дпов≥дност≥ до положень «акону ”крањни є63-VIII в≥д 25.12.2014 «ѕро внесенн€ зм≥н до ѕодаткового кодексу ”крањни щодо особливостей уточненн€ податкових обов`€зк≥в з податку на прибуток п≥дприЇмств та податку на додану варт≥сть у раз≥ податкового компром≥су».

Ќараз≥ триваЇ розгл€д за€в платник≥в податк≥в, €к≥ подан≥ не п≥зн≥ше 16 кв≥тн€ 2015 року.

 

 

« початку року прац≥вники ƒ‘— ви€вили майже 16 тис. найманих прац≥вник≥в, €к≥ працювали неоф≥ц≥йно

ѕрот€гом с≥чн€-березн€ поточного року фах≥вц€ми ƒ‘— ”крањни ви€влено майже 16 тис. найманих ос≥б, прац€ €ких використовувалас€  роботодавц€ми без укладанн€ трудових угод. ¬они сплатили до бюджету 2,2 млн. грн. податку на доходи ф≥зичних ос≥б та майже 5,4 млн. грн. Їдиного внеску.

«а результатами контрольно-перев≥рочноњ роботи до державноњ реЇстрац≥њ залучено понад 8 тис. громад€н, €к≥ зд≥йснювали п≥дприЇмницьку д≥€льн≥сть неоф≥ц≥йно. ¬≥д цих п≥дприЇмц≥в бюджет додатково отримав 2,4 млн. грн. податк≥в.

«агалом, з початку поточного року п≥д час перев≥рки суб`Їкт≥в господарюванн€, €к≥ виплачували зароб≥тну плату та ≥нш≥ доходи ф≥зичним особам, порушенн€ податкового законодавства встановлено в 58 в≥дс. перев≥рених роботодавц≥в. ƒо сплати в бюджет донараховано понад 62 млн. грн. податку на доходи ф≥зичних ос≥б та штрафних санкц≥й.

 р≥м того, за рахунок сп≥льних заход≥в ƒ‘— та орган≥в м≥сцевоњ влади понад 4,5 тис. суб`Їкт≥в господарюванн€ п≥двищили р≥вень виплати зароб≥тноњ плати своњм прац≥вникам, внасл≥док чого до бюджету додатково над≥йшло понад 5,6 млн. гривень. 

 

 

ќперативними п≥дрозд≥лами ƒ‘— ви€влено 136 крим≥нальних правопорушень у сфер≥ держзакуп≥вель

” сфер≥ державних закуп≥вель оперативними п≥дрозд≥лами ƒержавноњ ф≥скальноњ служби ”крањни у с≥чн≥ – березн≥ 2015 року ви€влено 136 крим≥нальних правопорушень, з €ких б≥льш≥сть, а саме 79 – в≥дносно переможц≥в тендер≥в та 19 в≥дносно постачальник≥в переможц≥в. ўе 27 правопорушень скоЇно службовими особами замовниками державних закуп≥вель.  

«а матер≥алами оперативних п≥дрозд≥л≥в проведено 100 перев≥рок суб`Їкт≥в господарюванн€, за результатами €ких донараховано 362,7 млн. грн. « них до державного бюджету вже ст€гнуто 53,7 млн. грн.

” сфер≥ боротьби ≥з легал≥зац≥Їю (в≥дмиванн€м) доход≥в, одержаних злочинним шл€хом, розпочато 13 крим≥нальних проваджень за ст. 209  рим≥нального кодексу ”крањни. —ума ви€влених легал≥зованих доход≥в становила 1,3 млрд. грн.

 

 

„ерез ф≥ктивн≥ рекламн≥ послуги льв≥вського п≥дприЇмства до бюджету не сплачено 28,8 млн. грн. податк≥в

Ќа Ћьв≥вщин≥ викрито посадових ос≥б п≥дприЇмства, €к≥ ухилилис€ в≥д сплати до бюджету 28,8 млн. грн. податк≥в.

як з`€сувалос€, п≥дприЇмство зд≥йснювало д≥€льн≥сть на ринку наданн€ готельних послуг. ƒл€ прикритт€ незаконних мах≥нац≥й посадовц≥ документально оформили отриманн€ рекламних послуг. ѕри цьому послуги не лише не були пов`€зан≥ з господарською д≥€льн≥стю п≥дприЇмства, а й њх виконавц€ми були п≥дприЇмства з ознаками ф≥ктивност≥.

«авд€ки таким «паперовим» операц≥€м бюджет недоотримав значну суму несплачених податк≥в.

«а вказаним фактом зареЇстровано крим≥нальне провадженн€. “риваЇ сл≥дство. 

 

 

—п≥вроб≥тниками спецп≥дрозд≥лу ƒ‘— «‘антом» упереджено незаконне перем≥щенн€ товар≥в на 36,2 млн. гривень

ѕрот€гом с≥чн€-кв≥тн€ поточного року сп≥вроб≥тниками спецп≥дрозд≥лу ƒ‘— ”крањни «‘антом» сп≥льно з прац≥вниками —Ѕ”, ћ¬— та ƒѕ— упереджено незаконний перетин поза межами контрольних пункт≥в в`њзду/вињзду товарно-матер≥альних ц≥нностей на загальну суму 36,2 млн. грн.

«аходи проводилис€ у рамках роботи зведених моб≥льних груп по контролю за протиправним перем≥щенн€м вантаж≥в (товар≥в) через л≥н≥ю розмежуванн€ в≥дпов≥дно до “имчасового пор€дку контролю за перем≥щенн€м ос≥б, транспортних засоб≥в та вантаж≥в вздовж л≥н≥њ з≥ткненн€ у межах ƒонецькоњ та Ћуганськоњ областей.

“ак, зокрема, упереджено незаконне перем≥щенн€ 23 зал≥зничних вагон≥в з вуг≥лл€м та ≥ншими товарно-матер≥альними ц≥нност€ми на загальну суму 19 млн. грн., вантажних автомоб≥л≥в з л≥керо-гор≥лчаними виробами на 2,8 млн. грн., 35 автомоб≥л≥в з вантажем с≥льгоспкультур на 4,7 млн. грн.., а також 4 автомоб≥л€ з вантажем медикамент≥в на 4 млн. гривень.

Ќа п≥дстав≥ отриманих матер≥ал≥в за вказаними фактами зареЇстровано ≥ внесено у ™диний державний реЇстр досудових розсл≥дувань 17 крим≥нальних проваджень. « них – 6 крим≥нальних проваджень за ознаками злочину, передбаченого ст. 204     ”крањни, 4 – за ст.. 212    ”крањни, 6 – за ст. 366    ”крањни, 1- за ст.. 358    ”крањни.

«а вказаними крим≥нальними провадженн€ми сл≥дство зд≥йснюють сл≥дч≥  в≥дпов≥дних територ≥альних п≥дрозд≥л≥в —” ‘– √” ƒ‘— у област€х та територ≥альних п≥дрозд≥л≥в ”ћ¬— ”крањни.

“акож сп≥вроб≥тниками спецп≥дрозд≥лу «‘антом» п≥д час сл≥дчо-оперативних заход≥в припинено д≥€льн≥сть 3 п≥дп≥льних цех≥в, один з €ких зд≥йснював п≥дп≥льне виробництво паливно-мастильних матер≥ал≥в, а ≥нш≥ – л≥керо-гор≥лчаних вироб≥в. ѕ≥д час обшук≥в вилучено бензин марки ј-92, 20000 пл€шок алкогольних напоњв з акцизними марками з ознаками п≥дробки, близько 100 л≥тр≥в спирту, а також понад 100 тис. акцизних марок та 24 тис. ковпачк≥в алюм≥н≥Ївих, €к≥ використовувались дл€ виготовленн€ фальсиф≥кованоњ л≥керо-гор≥лчаноњ продукц≥њ.

 р≥м того, у ход≥ зд≥йсненн€ контрольно-перев≥рочних заход≥в на контрольних пунктах в`њзду/вињзду ви€влено та вилучено з незаконного об≥гу понад 7,5 млн. грн. гот≥вкових кошт≥в.

 

 

Ќа —умщин≥ оперативниками ƒ‘— ви€влено ухиленн€ в≥д сплати акцизного збору та ѕƒ¬ майже на 38 млн. грн.

” рамках проведенн€ спецоперац≥њ «јкциз – 2015» у —умськ≥й област≥ оперативниками ƒ‘— ”крањни ви€влено ухиленн€ в≥д сплати акцизного збору та податку на додану варт≥сть на загальну суму 37,8 млн. грн.

“ак, одне з п≥дприЇмств рег≥ону, €ке виробл€Ї мило, миюч≥ засоби та засоби дл€ пол≥руванн€, придбавало етиловий спирт дл€ виробництва цих засоб≥в. «окрема, придбаний спирт використовувавс€ дл€ виготовленн€ п≥дакцизного товару - засобу «ѕрометей» (сухий спирт).

ѕодатки з≥ своЇњ д≥€льност≥ п≥дприЇмство не сплачувало, оск≥льки «застосовувало» норму законодавства, зг≥дно з €кою операц≥њ з реал≥зац≥њ п≥дакцизних товар≥в  зв≥льн€ютьс€ в≥д оподаткуванн€ у раз≥, €кщо у подальшому вони використовуютьс€ €к сировина дл€ виробництва п≥дакцизних товар≥в. ќднак при цьому придбати л≥ценз≥ю на виготовленн€ такоњ продукц≥њ посадовц≥ п≥дприЇмства «забули». «авд€ки таким мах≥нац≥€м бюджет недоотримав 37,8 млн. грн. акцизного збору та ѕƒ¬.

ј от на „еркащин≥ прац≥вники податковоњ м≥л≥ц≥њ на автотрас≥ « ињв – ќдеса» п≥д час огл€ду автомоб≥л€ з нап≥впричепом-цистерною  ви€вили 25 тис. л≥тр≥в прозороњ р≥дини з р≥зким запахом спирту. «г≥дно з наданими документами, в≥дправником вантажу був платник податк≥в, реЇстрац≥€ €кого л≥кв≥дована ще у 2011 роц≥.

—пиртовм≥сну р≥дину на загальну суму 2,2 млн. грн. та авт≥вку варт≥стю 1,2 млн. грн. вилучено.

«а вказаними фактами зареЇстрован≥ крим≥нальн≥ провадженн€. “риваЇ сл≥дство.

ЌагадаЇмо, що спецоперац≥€ з припиненн€ незаконного виробництва та розповсюдженн€ п≥дакцизноњ продукц≥њ «јкциз – 2015» стартувала 10 кв≥тн€ 2015 року.

«а час проведенн€ операц≥њ з незаконного об≥гу вилучено п≥дакцизних товар≥в на суму 8,5 млн. гривень, з них спирту на – 2,5 млн. гривень, л≥керо-гор≥лчаних вироб≥в – на 4,7 млн. гривень, тютюнових вироб≥в – на 774 тис. гривень та паливно-мастильних матер≥ал≥в – на 322 тис. гривень. ¬сього зареЇстровано 14 крим≥нальних проваджень за ст. 204  рим≥нального кодексу ”крањни (незаконне виготовленн€, збер≥ганн€, збут або транспортуванн€ з метою збуту п≥дакцизних товар≥в).

ƒ‘— звертаЇтьс€ до ус≥х громад€н з проханн€м пов≥домл€ти про ви€влен≥ факти незаконного виготовленн€ чи реал≥зац≥њ п≥дакцизних товар≥в на серв≥с «ѕульс» за тел.: (044) 284 00 07.

 

 

ѕрот€гом 1 кварталу 2015 року на «ѕульс» над≥йшло понад 1,8 тис. звернень

ѕрот€гом с≥чн€ – березн€ поточного року на антикорупц≥йний серв≥с ƒержавноњ ф≥скальноњ служби ”крањни  «ѕульс» над≥йшло 1835 звернень в≥д платник≥в податк≥в та громад€н. Ѕ≥льш≥сть з них – 1527 – стосувалась податковоњ тематики, ≥нш≥ 308 – митноњ.

Ќайб≥льше звернень суб`Їкт≥в господарюванн€ та громад€н стосувались проблем, €к≥ виникають п≥д час поданн€ зв≥тност≥ та реЇстрац≥њ податкових накладних – 726 звернень. ќрган≥зац≥њ роботи ƒ‘— та њњ територ≥альних орган≥в стосувалось 555 звернень, затримки митного оформленн€ товар≥в – 221, перев≥рок суб`Їкт≥в господарюванн€ – 87 звернень.

“акож залишаютьс€ актуальними питанн€ реЇстрац≥њ платником ѕƒ¬ та роботи ÷ентр≥в обслуговуванн€ платник≥в. « цього приводу на «ѕульс» за три м≥с€ц≥ поточного року над≥йшло 73 та 51 зверненн€ в≥дпов≥дно. Ѕезпосередньо корупц≥йних д≥й посадових ос≥б служби стосувалось 42 зверненн€. —таном на 1 кв≥тн€ 2015 року завершено розгл€д 1 560 звернень.

 

 

ќперативники спецп≥дрозд≥лу ƒ‘— (‘антом) ви€вили 6,6 млн. грн. прихованоњ гот≥вки у авто

—п≥вроб≥тниками спецп≥дрозд≥лу ƒержавноњ ф≥скальноњ служби ”крањни (‘антом) сп≥льно з сп≥вроб≥тниками ƒержавноњ прикордонноњ служби ”крањни на  ѕ¬¬ √еорг≥њвка, п≥д час огл€ду авто, було ви€влено 6,6 млн. грн. ƒан≥ кошти громад€нин ”крањни намагавс€ перевезти з тимчасово окупованоњ тер≥тор≥њ ƒонецькоњ област≥.  

 

 

” ƒ‘— урочисто зустр≥ли прац≥вник≥в податковоњ м≥л≥ц≥њ, €к≥ повернулис€ ≥з зони ј“ќ

17 кв≥тн€ поточного року, в ƒ‘— ”крањни урочисто зустр≥чали прац≥вник≥в податковоњ м≥л≥ц≥њ, €к≥ за ротац≥Їю повернулис€ ≥з зони антитерористичноњ операц≥њ.

75 оперативник≥в ƒ‘— п≥сл€ небезпечноњ служби отримали законну в≥дпустку. 

Ќатом≥сть до зони ј“ќ вчора вирушили нов≥ добровольц≥ з податковоњ м≥л≥ц≥њ.

¬с≥ прац≥вники податковоњ м≥л≥ц≥њ за власним бажанн€м несли службу на контрольних пунктах в`њзду/вињзду на окремих територ≥€х у зон≥ проведенн€ ј“ќ, упереджуючи незаконне перем≥щенн€ товар≥в через «умовний» кордон на сход≥ крањни.

 

 

” рамках операц≥њ «јкциз – 2015» вилучено фальсиф≥кат на суму понад 1 млн. грн.

” рамках проведенн€ спецоперац≥њ «јкциз-2015» на ’ерсонщин≥ припинено незаконне розповсюдженн€ фальсиф≥кованих алкогольних напоњв. ќперативники ƒ‘— в област≥ п≥д час обшук≥в вилучили 20130 пл€шок (749,39 дал) алкогольних напоњв. ќр≥Їнтовна варт≥сть фальсиф≥кату склала 629,6 тис. грн.

“акож в ќдеськ≥й област≥ прац≥вниками податковоњ м≥л≥ц≥њ сп≥льно з прикордонниками поблизу державного кордону з ћолдовою в л≥сосмуз≥ ви€влено «тютюнове» сховище. «нах≥дка м≥стила 21 тис. пачок цигарок ≥ноземного виробництва без украњнських акцизних марок ор≥Їнтовною варт≥стю 420 тис. грн.

«а вказаними фактами зареЇстрован≥ крим≥нальн≥ провадженн€. Ќараз≥ триваЇ досудове сл≥дство.

ЌагадаЇмо, що спецоперац≥€ з припиненн€ незаконного виробництва та розповсюдженн€ п≥дакцизноњ продукц≥њ «јкциз – 2015» стартувала 10 кв≥тн€ 2015 року. ƒ‘— звертаЇтьс€ до ус≥х громад€н з проханн€м пов≥домл€ти про ви€влен≥ факти незаконного виготовленн€ чи реал≥зац≥њ п≥дакцизних товар≥в на серв≥с «ѕульс» за тел.: (044) 284 00 07.

 

 

ƒќ ”¬ј√» ѕЋј“Ќ» ≤¬ ѕќƒј“ ” Ќј ƒќƒјЌ” ¬ј–“≤—“№ !

¬ зв`€зку з внесеними зм≥нами до ѕодаткового кодексу ”крањни починаючи з першого зв≥тного пер≥оду 2015 року (с≥чень, ≤ квартал) формуванн€ податкового кредиту у платник≥в ѕƒ¬ в≥дбуваЇтьс€ на п≥дстав≥ електронних податкових наклад- них та обмежених випадках гот≥вкових розрахунк≥в/ документ≥в (п.198.6 ст. 198  одексу) ≥ податкових накладних, €к≥ складен≥ постачальником товар≥в/ послуг у с≥чн≥ 2015 року.

ѕодатков≥ накладн≥, складен≥ з 1 с≥чн€ 2015 року та своЇчасно зареЇстрован≥ в ™–ѕЌ, включаютьс€ до складу податкового кредиту того зв≥тного пер≥оду, на €кий припадаЇ дата њх складанн€ (п.198.3 ст.198  одексу).

ѕодатков≥ накладн≥, складен≥ з 1 с≥чн€ 2015 року, зареЇстрован≥ в ™–ѕЌ з порушенн€м терм≥ну њх реЇстрац≥њ, в≥днос€тьс€ до податкового кредиту за зв≥тний податковий пер≥од, в €кому податкову накладну зареЇстровано в ™–ѕЌ, але не б≥льше н≥ж 180 календарних дн≥в з дати њх складанн€.

« урахуванн€м зм≥н, внесених до пункту 198.6 статт≥ 198 розд≥лу V  одексу, з 1 с≥чн€ 2015 року втратила чинн≥сть норма щодо збереженн€ права на включенн€ до податкового кредиту суми ѕƒ¬ на п≥дстав≥ отриманих податкових накладних прот€гом 365 календарних дн≥в з дати складанн€ податковоњ накладноњ.

ѕлатники, €к≥ не включили податков≥ накладн≥, складен≥ до 1 с≥чн€ 2015 року, до складу податкового кредиту в≥дпов≥дних пер≥од≥в, можуть реал≥зувати своЇ право на формуванн€ податкового кредиту виключно шл€хом поданн€ уточнюючих розрахунк≥в за в≥дпов≥дн≥ зв≥тн≥ пер≥оди, з урахуванн€м вимог пункту 198.2 статт≥ 198 розд≥лу V  одексу.

“аким чином, до складу податкового кредиту декларац≥њ з ѕƒ¬ за с≥чень п. р. платник не маЇ права включити суми ѕƒ¬ по податкових накладних минулих пер≥од≥в.

 

 

ѕриклади виправленн€ показник≥в с≥чн€ 2015 року:

якщо платником податку податковий кредит с≥чн€ 2015 року сформовано за рахунок податкових накладних минулих зв≥тних пер≥од≥в (наприклад: вересн€ 2014 року у сум≥ ѕƒ¬ 20 000 грн.) приведенн€ у в≥дпов≥дн≥сть показник≥в с≥чн€ п.р. ≥з позитивним значенн€м декларуванн€ ѕƒ¬  в≥дбуваЇтьс€ двома способами:

- самост≥йно платником;

- за результатами перев≥рки контролюючого органу.

” раз≥ самост≥йного виправленн€ показник≥в шл€хом  поданн€ уточнюючого розрахунку за с≥чень п.р. (ст. 50  одексу):

платник сплачуЇ ѕƒ¬ всього 20 600 грн., з €коњ

- сума недоплати - 20 000 грн.

- штраф у розм≥р≥ 3 в≥дсотки -  20 000 *3% = 600 грн.

” раз≥ перев≥рки контролюючого органу:

платник сплачуЇ ѕƒ¬ всього 25 000 грн., з €коњ

- донараховану суму ѕƒ¬ -  20 000 грн.

- штраф у розм≥р≥ 25 в≥дсотк≥в - 20 000 грн. *25% =   5000 грн.

“аким чином, оптимальний вар≥ант збереженн€ об≥гових кошт≥в платника – самост≥йне виправленн€ помилки.

 

 

Ѕ≥льше двадц€ти тис€ч декларац≥й про доходи вже подано до податкових орган≥в ƒн≥пропетровщини

Ѕ≥льше п`€тдес€ти тис€ч гривень надходжень оч≥кують податк≥вц≥ ƒн≥пропетровщини за резуль- татами кампан≥њ «ƒекларуванн€ – 2015». ¬ державн≥ податков≥ ≥нспекц≥њ област≥ платниками надано б≥льше 20,5 тис€ч податкових декларац≥й про отриман≥ у минулому роц≥ доходи. ѕро це на прес-конференц≥њ дл€ «ћ≤ пов≥домив радник начальника √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ ≤гор Ћомако.

«Ќа передостанню нед≥лю кампан≥ю «ƒекларуванн€ – 2015» у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ задекларовано доходи на ш≥стдес€т м≥льйон≥в б≥льше, н≥ж за аналог≥чний пер≥од минулого року. “ож, ф≥скальна служба ƒн≥пропетровщини оч≥куЇ зб≥льшенн€ надходжень до м≥сцевих бюджет≥в у пор≥вн€нн≥ з минулим роком. Ќа сьогодн≥, б≥льше восьмидес€ти громад€н задекларувало доходи б≥льше одного м≥льйона гривень, але ми оч≥куЇмо, що б≥льш≥сть «м≥льйонер≥в» подасть декларац≥њ про доходи у передостанн≥ дн≥ декларуванн€» - розпов≥в журнал≥стам ≤гор Ћомако. ¬≥н п≥дкреслив, що вс≥ кошти, за результатами кампан≥њ декларуванн€, залишаютьс€ у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ ≥ направл€ютьс€ на соц≥альн≥ виплати, зарплати бюджетникам, а також на розвиток ≥нфраструктури.

«ѕодаткова ƒн≥пропетровськоњ област≥ зробила все можливе дл€ створенн€ комфортного декларуванн€ громад€нами доход≥в отриманих у минулому роц≥. ¬ област≥ до восьмоњ вечора подовжено роботу державних податкових ≥нспекц≥й. ѕодати декларац≥ю про доходи громад€ни можуть ≥ в суботу, до четвертоњ вечора. ўе Ї час спок≥йно, без черг виконати св≥й громад€нський обов`€зок ≥ надати до податковоњ декларац≥ю про доходи отриман≥ у минулому роц≥» - пов≥домив ≤гор Ћомака.

“акож, ≤гор Ћомако зазначив, що з першого травн€ п.р. державними податковими ≥нспекц≥€ми платникам податк≥в будуть надсилатис€ попередженн€ про необх≥дн≥сть сплати податку на майно. ƒо податку на майно фактично вход€ть податок на транспортн≥ засоби, плата за землю ≥ податок на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки.

ѕри цьому, податок на транспортн≥ засоби сплачують юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи €к≥ мають машини об`Їмом двигуна б≥льше 3 тис€ч куб≥чних сантиметр≥в. —тавка оподаткуванн€ у сум≥ 25 тис€ч гривень Їдина.

«якщо у громад€н з`€вл€ютьс€ сумн≥ви щодо нарахуванн€ податк≥в, та фах≥вц≥ ф≥скальноњ служби област≥ завжди готов≥ прийн€ти платника та надати роз`€сненн€ положень норм д≥ючого податкового законодавства» - сказав наприк≥нц≥ прес-конференц≥њ ≤гор Ћомако.

 

 

≤нтернет-cем≥нар начальника управл≥нн€ комун≥кац≥й √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ ћанушак ќсиповоњ на тему: « ампан≥€ декларуванн€ в розпал≥»

1. ћен≥ 20 рок≥в, € отримав у спадок квартиру в≥д д€дька, чи повинен € проплачувати податок €кщо € дитина-сирота?

ѕо дос€гненню повнол≥тт€, тобто 18 рок≥в, особа, €ка мала статус дитини-сироти, або дитини, позбавленоњ батьк≥вського п≥клуванн€, такий статус втрачаЇ. “ож, €кщо дитина-сирота успадкувала майно в≥д члена родини другого ступен€ спор≥дненн€, але њй виповнилос€ 18 рок≥в, то варт≥сть об`Їкта спадщини п≥дл€гаЇ оподаткуванню за ставкою 5 %.

  2. як≥ в≥домост≥, € €к працедавець повинен в≥добразити у дов≥дц≥ про доходи дл€ поданн€ моњм прац≥вником декларац≥њ про майновий стан ≥ доходи громад€н?

ѕ≥д час нарахуванн€ доход≥в у форм≥ зароб≥тноњ плати база оподаткуванн€ визначаЇтьс€ €к нарахована зароб≥тна плата, зменшена на суму Їдиного внеску на загальнообов`€зкове державне соц≥альне страхуванн€, страхових внеск≥в до Ќакопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов`€зкових страхових внеск≥в до недержавного пенс≥йного фонду, €к≥ в≥дпов≥дно до закону сплачуютьс€ за рахунок зароб≥тноњ плати прац≥вника, а також на суму податковоњ соц≥альноњ п≥льги за њњ на€вност≥.

¬ дов≥дц≥ в≥д працедавц€ (працедавц≥в) обов`€зково мають в≥дображатис€ наступн≥ показники:

- сума нарахованоњ зароб≥тноњ плати;

- сума утриманого ≥з нарахованоњ зароб≥тноњ плати Їдиного соц≥ального внеску;

- сума податковоњ соц≥альноњ п≥льги, на €ку впродовж року було зменшено зароб≥тну плату дл€ визначенн€ бази оподаткуванн€;

- сума податку на доходи ф≥зичних ос≥б, утримана з нарахованоњ зароб≥тноњ плати.

  3. як≥ громад€ни мають право на одержанн€ податковоњ знижки за користуванн€ ≥потечним житловим кредитуванн€м?

√ромад€ни, €к≥ зобов`€зан≥ подати декларац≥ю про майновий стан ≥ доходи  за насл≥дками 2014 року, подають таку  декларац≥ю до 1 травн€ 2015 року. ѕри цьому, при реал≥зац≥њ платниками податку права на податкову знижку строк поданн€ декларац≥њ до 31 грудн€ 2015 року (при в≥дсутност≥ обов`€зку поданн€ такоњ декларац≥њ).

ƒо податковоњ ≥нспекц≥њ можуть зав≥тати громад€ни, €к≥ мають на мет≥ повернути соб≥ у вигл€д≥ податковоњ знижки частину кошт≥в, пов`€заних ≥з певними видами витрат.

ѕри сплат≥ процент≥в за ≥потечним житловим кредитом в ≥ноземн≥й валют≥ сума платеж≥в за такими процентами, зд≥йснених в ≥ноземн≥й валют≥, перераховуЇтьс€ у гривн≥ за оф≥ц≥йним валютним (обм≥нним) курсом нац≥онального банку ”крањни, що д≥Ї на день сплати таких процент≥в.

“аке право виникаЇ у раз≥ €кщо за рахунок ≥потечного житлового кредиту будуЇтьс€ чи купуЇтьс€ житловий будинок (квартира, к≥мната), визначений платником податку €к основне м≥сце його проживанн€, зокрема зг≥дно з позначкою у паспорт≥ про реЇстрац≥ю за м≥сцезнаходженн€м такого житла.

ѕраво на включенн€ до податковоњ знижки суми надаЇтьс€ платнику податку за одним ≥потечним кредитом прот€гом 10 посл≥довних календарних рок≥в.

  4. «≥бралас€ в подорож за кордон, а в турагенств≥ говор€ть, що мен≥ потр≥бно подати декларац≥ю про майновий стан ≥ доходи до територ≥ального органу ƒ‘—, це так?

√ромад€ни – резиденти, €к≥ вињжджають за кордон на пост≥йне м≥сце проживанн€, зобов`€зан≥ подати до органу ƒ‘— за м≥сцем свого проживанн€ декларац≥ю не п≥зн≥ше 60 календарних дн≥в, що передують вињзду. “ака дов≥дка надаЇтьс€ резидентом до орган≥в митного контролю п≥д час перетину митного кордону ≥ Ї п≥дставою дл€ проведенн€ митних процедур. ¬ раз≥ зд≥йсненн€ тур подорож≥ так≥ декларац≥њ подавати не потр≥бно.

 

 

ѕро результати роботи сл≥дчого управл≥нн€ ф≥нансових розсл≥дувань √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥

ѕрот€гом ≤ квартвлу 2015 року сл≥дчими √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ розсл≥дувалось 327 крим≥нальних проваджень за порушенн€ у сфер≥ податкових в≥дносин.

ƒосудове розсл≥дуванн€ зак≥нчено по 63 крим≥нальним провадженн€м, з €ких до суду скеровано 33, в т.ч.:

- 22 крим≥нальних провадженн€ з обвинувальним актом;

- 11 крим≥нальних проваджень дл€ вир≥шенн€ питанн€ про зв≥льненн€ особи в≥д крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥;

- закрито 30 крим≥нальних проваджень, з них на п≥дстав≥ п.9 ст. 284  ѕ  ”крањни – 3 провадженн€ (по податковому компром≥су над≥йшло до бюджету 645 тис.грн.).

 р≥м того, за 1 квартал поточного року за п≥дсл≥дн≥стю направлено 59 крим≥нальних проваджень, приЇднано до ≥нших проваджень - 35.

«авд€ки розсл≥дуваним справам сл≥дчими √оловного управл≥нн€ ƒ‘— ƒн≥пропетровщини з початку року по зак≥нченим крим≥нальним провадженн€м за ≤ квартал 2015 року в≥дшкодовано 15 м≥льйон≥в 063 тис€ч≥ гривень, що складаЇ 54,2% в≥дносно донарахованих платеж≥в по направленим до суду крим≥нальним провадженн€м.

“акож, накладено арешт на майно порушник≥в на суму 5 м≥льйон≥в 878 тис€ч≥ гривень.

 

 

—еанс телефонного зв`€зку "гар€ча л≥н≥€" начальника управл≥нн€ персоналу √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ √реб≥нчука √еннад≥€ ¬олодимировича на тему: ««астосуванн€ норм «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади»»

ѕитанн€ 1. ƒоброго дн€! я €вл€юс€ сп≥вроб≥тником пенс≥йного фонду ”крањни в ∆овтневому район≥ м.ƒн≥про- петровська. ћаю бажанн€ перейти на роботу до √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ на посаду головного державного ≥нспектора. „и буде в такому раз≥ щодо мене зд≥йснюватис€ перев≥рка зг≥дно «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади»?

¬≥дпов≥дь. “ак, д≥йсно. ¬≥дпов≥дно до п.49 ѕор€дку проведенн€ перев≥рки достов≥рност≥ в≥домостей щодо застосуванн€ заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статт≥ 1 «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади», €кий було затверджено постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 жовтн€ 2014 року є563 «ƒе€к≥ питанн€ реал≥зац≥њ «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади» (≥з зм≥нами) в раз≥ призначенн€ особи в пор€дку переведенн€ на посаду з одного органу державноњ влади чи органу м≥сцевого самовр€дуванн€ до ≥ншого органу державноњ влади,  проводитьс€ перев≥рка у строки та в пор€дку, визначен≥ пунктами 41-47 цього ѕор€дку.

ѕитанн€ 2. ƒо €ких орган≥в будуть направлен≥ в≥дпов≥дн≥ запити щодо мене?

¬≥дпов≥дь. ¬≥дпов≥дно до постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 жовтн€ 2014 року є563 «ƒе€к≥ питанн€ реал≥зац≥њ «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади» (≥з зм≥нами)  зазначен≥ запити направл€ютьс€ до таких орган≥в:

- головне територ≥альне управл≥нн€ юстиц≥њ;

- територ≥альний орган ƒ‘—;

- головне управл≥нн€ державноњ судовоњ адм≥н≥страц≥њ;

- —лужби безпеки ”крањни, €кщо особа, стосовно €коњ зд≥йснюЇтьс€ перев≥рка народилас€ до 1974 року;

- ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, €кщо особа, стосовно €коњ зд≥йснюЇтьс€ перев≥рка €вл€лас€ прац≥вником правоохоронного органу або органу внутр≥шн≥х справ;

- √енеральноњ прокуратури ”крањни, €кщо особа, стосовно €коњ зд≥йснюЇтьс€ перев≥рка €вл€лас€ прац≥вником прокуратури.

ѕитанн€ 3. ¬≥таю! Ќадайте, будь-ласка, роз`€сненн€, €к≥ документи повинна надавати особа, €ка претендуЇ на зайн€тт€ посади державного службовц€ в державн≥й податков≥й ≥нспекц≥њ м.ƒн≥пропетровська та стосовно €коњ буде зд≥йснюватис€ перев≥рка зг≥дно «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади»?

¬≥дпов≥дь. ¬≥дпов≥дно до ѕор€дку проведенн€ перев≥рки достов≥рност≥ в≥домостей щодо застосуванн€ заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статт≥ 1 «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади», €кий було затверджено постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 16 жовтн€ 2014 року є563 «ƒе€к≥ питанн€ реал≥зац≥њ «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади» (≥з зм≥нами) у раз≥ незастосуванн€ заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статт≥ 1 «акону ”крањни «ѕро очищенн€ влади» особа, €ка п≥дл€гаЇ перев≥рц≥, зобов`€зана подати до п≥дрозд≥лу персоналу:

- власноручно написану за€ву про проведенн€ перев≥рки, передбаченоњ «аконом, про те, що до нењ не застосовуютьс€ заборони, передбачен≥ частиною третьою або четвертою статт≥ 1 «акону, про згоду на проходженн€ перев≥рки та оприлюдненн€ в≥домостей щодо нењ за встановленою формою;

- коп≥њ стор≥нок паспорта громад€нина ”крањни з даними про пр≥звище, ≥м`€ та по батьков≥, видачу паспорта та м≥сце реЇстрац≥њ;

- коп≥ю документа, що п≥дтверджуЇ реЇстрац≥ю у ƒержавному реЇстр≥ ф≥зичних ос≥б - платник≥в податк≥в  або стор≥нки паспорта громад€нина ”крањни - дл€ особи, €ка через своњ рел≥г≥йн≥ переконанн€ в≥дмовл€Їтьс€ в≥д прийн€тт€ реЇстрац≥йного номера обл≥ковоњ картки платника податк≥в та пов≥домила про це в≥дпов≥дному контролюючому органу ≥ маЇ в≥дпов≥дну в≥дм≥тку у паспорт≥ громад€нина ”крањни;

- коп≥ю декларац≥њ про майно, доходи, витрати ≥ зобов`€занн€ ф≥нансового характеру за минулий р≥к, складеноњ за формою, що встановлена «аконом ”крањни “ѕро засади запоб≥ганн€ ≥ протид≥њ корупц≥њ”.

ѕитанн€ 4. „и буде в такому раз≥ ≥нформац≥€ щодо мене оприлюднена на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ органу ф≥скальноњ служби?

¬≥дпов≥дь. “ак, обов`€зково. ќрган, в €кому проводитьс€ перев≥рка, розм≥щуЇ на власному оф≥ц≥йному веб-сайт≥ ≥нформац≥ю про початок проходженн€ перев≥рки особою та коп≥њ њњ за€ви ≥ декларац≥њ (кр≥м в≥домостей, що в≥днесен≥ законом до ≥нформац≥њ з обмеженим доступом).  р≥м того, згодом ≥нформац≥€ про результати проведенн€ такоњ перев≥рки також розм≥щуЇтьс€ на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ органу ф≥скальноњ служби на пер≥од перебуванн€ особи, стосовно €коњ проведено перев≥рку, на посад≥ (посадах) у такому орган≥.

 

 

ѕрот€гом с≥чн€-березн€ б≥льш≥сть зовн≥шньоторговельних операц≥й ”крањна проводила з крањнами ™вропейського —оюзу

«а оперативними даними ƒ‘—, прот€гом с≥чн€-березн€ 2015         року загальний зовн≥шньо- торговельний об≥г ”крањни склав 18,7 млрд. дол. —Ўј. Ќаша держава зд≥йснювала зовн≥шньо- торговельн≥ операц≥њ з партнерами ≥з 200 крањн св≥ту.

“ак, до крањн ™вропейського —оюзу частка експорту товар≥в склала 35%, а ≥мпорту – 41%, тод≥ €к до крањн —п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав –18% та 25% в≥дпов≥дно.

«а вказаний пер≥од наша крањна ≥мпортувала товар≥в на 9,2 млрд. дол. —Ўј. ≤мпортн≥ операц≥њ у переважн≥й б≥льшост≥ проводилис€ з –ос≥Їю (18%),  итаЇм (12%), Ќ≥меччиною (11%), Ѕ≥лоруссю (6%) та ѕольщею (5%).

Ќайб≥льш≥ суми платеж≥в до державного бюджету з ≥мпорту сплачено з таких товар≥в, €к нафта або нафтопродукти (18,4% загальноњ суми сплати); автомоб≥л≥ легков≥ та ≥нш≥ моторн≥ транспортн≥ засоби (4,4%); вуг≥лл€ кам`€не, антрацит (4,1%); ≥нсектициди, родентициди, фунг≥циди, герб≥циди, дез≥нфекц≥йн≥ засоби (3,5%) тощо.

ѕрот€гом вказаного пер≥оду експортовано товар≥в на 9,5 млрд. дол. —Ўј. Ѕ≥льш≥сть товар≥в експортувалис€ до –ос≥њ (11%), “уреччини та  итаю (по 7%), ™гипту та ≤тал≥њ (по 6%), ѕольщ≥ (5%).

Ќайб≥льш≥ суми мита з експорту сплачено по таких товарах:  в≥дходи та брухт чорних метал≥в, шихтов≥ зливки (частка мита з товару в загальн≥й сум≥ мита – 76,3%); велика рогата худоба, жива (11,4%); нас≥нн€ льону (6,8%).

 

 

¬ласникам легкових автомоб≥л≥в про транспортний податок

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ нагадуЇ власникам легкових автомоб≥лей, що використовуютьс€ до 5 рок≥в, та об`Їм цил≥ндр≥в двигуна €ких перевищуЇ 3000 куб. см., що з 01.01.2015 року зг≥дно «акону ”крањни «ѕро внесенн€ зм≥н до ѕодаткового кодексу ”крањни та де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо податковоњ реформи» в≥д 28.12.2014 р. є71-VIII запроваджено транспортний податок. —тавка податку встановлена в розм≥р≥ 25000 грн на р≥к за кожен автомоб≥ль.

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ запрошуЇ власник≥в легкових авто, €к≥ п≥дпадають оподаткуванню, до 1 липн€ поточного року зав≥тати до територ≥альних орган≥в ƒ‘— за м≥сцем реЇстрац≥њ об`Їкта оподаткуванн€ дл€ зв≥рки даних.

ƒох≥д у вигл€д≥ вартост≥ успадкованого майна необх≥дно задекларувати

¬арт≥сть отриманих подарунк≥в оподатковуЇтьс€ так само, €к ≥ спадщина, за ставками 15% або 17%. ” випадку отриманн€ спадщини чи дарунку неповнол≥тн≥ми д≥тьми, грошов≥ зобов`€занн€ виконуютьс€ њх батьками (усиновител€ми), оп≥кунами (п≥клувальниками) до набутт€ неповнол≥тн≥ми особами цив≥льноњ д≥Їздатност≥ в повному обс€з≥.

—користатись нульовою ставкою можуть т≥льки члени с≥м`њ першого ступен€ спор≥дненн€, €к≥ успадковують будь-€ку власн≥сть (окр≥м випадк≥в, коли або спадкоЇмець або спадкодавець Ї нерезидентом). “акими Ї батьки, чолов≥к, або дружина, д≥ти, в тому числ≥, усиновлен≥.

≤нш≥ члени с≥м`њ ф≥зичноњ особи вважаютьс€ такими, що мають другий ступ≥нь спор≥дненн€ та сплачують податок на доходи ф≥зичних ос≥б у розм≥р≥     5 в≥дсотк≥в.

якщо ж спадщину чи подарунок отримуЇ спадкоЇмець в≥д спадкодавц€-нерезидента або спадкоЇмець-нерезидент в≥д спадкодавц€-резидента, ставка податку буде становити 15 або 17 в≥дсотк≥в.

 

 

¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ трудового законодавства

—таттею 265  одексу закон≥в про працю ”крањни передбачена в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ трудового законодавства. «окрема, з 1 с≥чн€ 2015-го за фактичний допуск прац≥вника до роботи без оформленн€ трудового договору (чи контракту) п≥дприЇмц€м загрожуЇ штраф у розм≥р≥ 30 м≥н≥мальних зарплат за кожного неоформленого прац≥вника: з 1 с≥чн€ по 30 листопада - 36540 грн. (1218 грн. х 30), а з грудн€ — 41340 грн. (1378 грн. х 30)).

ќкр≥м того, в≥дпов≥дно ст.41  пјѕ фактичний допуск прац≥вника до роботи без оформленн€ трудового договору (чи контракту) т€гне за собою накладенн€ адм≥нштрафу на ф≥зичних ос≥б - п≥дприЇмц≥в, котр≥ використовують найману працю, - в≥д 500 до 1000 н.м.д.г. (в≥д 8500 до 17000 грн.). ѕовторне прот€гом року вчиненн€ такого порушенн€, за €ке особу вже було п≥ддано адм≥н≥стративному ст€гненню, загрожуЇ штраф у розм≥р≥ в≥д 1000 до 2000 н.м.д.г. (в≥д 17000 до 34000 грн.).

 

 

ѕ≥дприЇмства сфери послуг повинн≥ застосовувати ––ќ

ƒн≥пропетровська ќƒѕ≤ нагадуЇ, що з 1 с≥чн€ 2015 року п≥дприЇмствам, €к≥ зд≥йснюють д≥€льн≥сть у сфер≥ послуг за гот≥вков≥ кошти необх≥дно проводити оплату за надан≥ послуги через реЇстратори розрахункових операц≥й (––ќ).

“ак≥ касов≥ апарати повинн≥ забезпечувати наданн€ електронних коп≥й розрахункових документ≥в ≥ ф≥скальних зв≥тних чек≥в.

–азом з тим, до 1 липн€ 2015 року дл€ п≥дприЇмств сфери послуг передбачено перех≥дний пер≥од. “ак, тимчасово до 1 липн€ 2015 року так≥ суб`Їкти господарюванн€ зв≥льн€ютьс€ в≥д санкц≥й у раз≥ проведенн€ розрахунк≥в у касах з оформленн€м прибуткових ≥ видаткових касових ордер≥в.

—уб`Їкти господарюванн€, €к≥ зд≥йснюють торг≥влю виключно за безгот≥вковим розрахунком через банк≥вськ≥ установи, що п≥дтверджено в≥дпов≥дними виписками з банк≥вських рахунк≥в ––ќ не застосовують.

¬имога щодо застосуванн€ ––ќ в сфер≥ послуг передбачена «аконом ”крањни «ѕро внесенн€ зм≥н до ѕодаткового кодексу ”крањни та де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо податковоњ реформи» в≥д 28.12.14 є71-VIII.

 

 

–еЇстр виданих та отриманих податкових накладних не подаЇтьс€

–еЇстр виданих та отриманих податкових накладних, нараз≥ до контролюючого органу не подаЇтьс€. ¬останнЇ реЇстр виданих та отриманих податкових накладних платниками податк≥в подававс€ за грудень 2014 року.

–ан≥ше пункт 201.15 ѕодаткового  одексу передбачав щом≥с€чно поданн€ такого реЇстру у визначен≥ терм≥ни « 1 с≥чн€ 2015 року ц€ норма ѕодаткового кодексу ”крањни скасована зг≥дно з «аконом ”крањни в≥д 28.12.2014 р. є71-VIII "ѕро внесенн€ зм≥н до ѕодаткового кодексу ”крањни та де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо податковоњ реформи". ¬≥дтак,  реЇстр виданих та отриманих податкових накладних до контролюючого органу, починаючи ≥з зв≥тност≥ за с≥чень 2015 року, не подаЇтьс€.

ѕроте, сл≥д зауважити, що  ус≥ податков≥ накладн≥ реЇструютьс€ т≥льки в ™диному реЇстр≥ податкових накладних.

 

” свою чергу пов≥домл€Їмо, що у пункт≥ 201.111 статт≥ 201 ѕодаткового  одексу зазначено що платник податку повинен вести реЇстр документ≥в, зазначених у п≥дпунктах "а" - "в" пункту 201.11 статт≥ 201 ѕодаткового  одексу.

 р≥м того, пов≥домл€Їмо, що у наказ≥ ћ≥н≥стерства доход≥в ≥ збор≥в ”крањни в≥д 22.09.2014 є 958 "ѕро затвердженн€ форми реЇстру виданих та отриманих податкових накладних та пор€дку його веденн€" зазначено, що реЇстр ведетьс€ за власним бажанн€м платника, та при проведенн≥ плановоњ або позаплановоњ вињзноњ документальноњ перев≥рки платник податку зобов`€заний забезпечити доступ посадових ос≥б контролюючих орган≥в до  такого –еЇстру.

ќтже, у зв`€зку з вищевикладеним  платники дл€ зручност≥ можуть оформл€ти реЇстр податкових накладних, але не подавати його до контролюючих орган≥в.

 

 

ќподаткуванн€ доход≥в в≥д продажу нерухомого майна, €кщо частина такого майна у власност≥ понад три роки, а ≥нша частина менше трьох

ƒох≥д, отриманий платником податку в≥д продажу (обм≥ну) не част≥ше одного разу прот€гом зв≥тного податкового року житлового будинку, квартири або њх частини, к≥мнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну д≥л€нку, на €к≥й розташован≥ так≥ об`Їкти, а також господарсько-побутов≥ споруди та буд≥вл≥, розташован≥ на так≥й земельн≥й д≥л€нц≥), а також земельноњ д≥л€нки, що не перевищуЇ норми безоплатноњ передач≥, визначеноњ статтею 121 «емельного кодексу ”крањни залежно в≥д њњ призначенн€, та за умови перебуванн€ такого майна у власност≥ платника податку понад три роки, не оподатковуЇтьс€ (ст. 172 ѕ ”).

ѕри цьому дох≥д, отриманий платником податку в≥д продажу прот€гом зв≥тного податкового року б≥льш €к одного з об`Їкт≥в нерухомост≥, зазначених у п. 172.1 ст. 172, або в≥д продажу об`Їкта нерухомост≥, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172, п≥дл€гаЇ оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ѕ ”, тобто 5 в≥дсотк≥в ( п. 172.2 ст. 172 ѕ ”).

„астиною четвертою статт≥ 334 ÷ив≥льного кодексу ”крањни в≥д 16 с≥чн€ 2003 року є435-≤V (дал≥ – ÷ ”) встановлено, що права на нерухоме майно, €к≥ п≥дл€гають державн≥й реЇстрац≥њ, виникають з дн€ такоњ реЇстрац≥њ в≥дпов≥дно до закону. “аким чином, об`Їкт нерухомого майна у вигл€д≥ квартири, частина €коњ перебуваЇ у власност≥ менше трьох рок≥в, також перебуваЇ у власност≥ менше зазначеного терм≥ну.

“обто, при продажу власником (ф≥зичною особою) нерухомого майна, не отриманого у спадщину, за умови перебуванн€ такого майна у власност≥ понад трьох рок≥в, а ≥ншоњ частини менше трьох рок≥в, з метою дотриманн€ умов ст.172 ѕ ” щодо продажу житловоњ нерухомост≥ не част≥ше одного разу прот€гом зв≥тного податкового року та перебуванн€ такого майна у власност≥, кожну частину нерухомого майна сл≥д розгл€дати €к окремий об`Їкт оподаткуванн€.

ќтже, дох≥д в≥д продажу власником (ф≥зичною особою) об`Їкта нерухомого майна, не отриманого у спадщину, за умови перебуванн€ частини такого майна у власност≥ понад трьох рок≥в не оподатковуЇтьс€, а ≥ншоњ частини менше трьох рок≥в, п≥дл€гаЇ оподаткуванню за ставкою 5 в≥дсотк≥в при отриманн≥ доходу резидентом та 15/20 в≥дсотк≥в при отриманн≥ доходу нерезидентом.

 

 

ѕро особливост≥ застосуванн€ коеф≥ц≥Їнта понижуючоњ ставки Їдиного внеску

13 березн€ 2015 року набрали чинност≥ зм≥ни внесен≥ в «акон ”крањни «ѕро зб≥р та обл≥к Їдиного внеску на загально- обов`€зкове державне соц≥альне страхуванн€» (щодо зменшенн€ навантаженн€ на фонд оплати прац≥)»

¬.о. заступника начальника ƒн≥пропетровськоњ ќƒѕ≤ ƒенис –ева в ≥нтерв`ю районним «ћ≤ пов≥домив, що ц≥ зм≥ни надають роботодавц€м право на застосуванн€ коеф≥ц≥Їнта понижуючоњ ставки Їдиного внеску, що стало значним кроком щодо реформуванн€ загальнообов`€зкового державного соц≥ального страхуванн€ та легал≥зац≥њ фонду оплати прац≥.

ƒенис ћихайлович наголосив, що платники Їдиного внеску до 31 грудн€ 2015 року при нарахуванн≥ зароб≥тноњ плати (доход≥в) ф≥зичним особам та/або  при нарахуванн≥ винагороди за цив≥льно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасов≥й непрацездатност≥ та допомоги у зв`€зку з ваг≥тн≥стю та пологами розм≥р Їдиного внеску застосовуЇтьс€ з понижуючим  оеф≥ц≥Їнтом, €кщо платником виконуютьс€ одночасно так≥ умови:

а) база нарахуванн€ Їдиного внеску зб≥льшилась на 20 ≥ б≥льше в≥дсотк≥в пор≥вн€но з минулим роком;

б) п≥сл€ застосуванн€ коеф≥ц≥Їнта середн≥й плат≥ж на одну застраховану особу складе не менше н≥ж середньом≥с€чний плат≥ж на одну застраховану особу платника за 2014 р≥к;

в) к≥льк≥сть застрахованих ос≥б у зв≥тному м≥с€ц≥, €ким нарахован≥ виплати, не перевищуЇ 200 в≥дс. середньом≥с€чноњ к≥лькост≥ застрахованих ос≥б платника за 2014 р≥к.

 оеф≥ц≥Їнт щом≥с€чно обчислюЇтьс€ платниками самост≥йно за встановленою формулою.

якщо, в результат≥ розрахунку  оеф≥ц≥Їнта його значенн€ складаЇ менше н≥ж 0,4, то платник застосовуЇ  оеф≥ц≥Їнт 0,4.

 оеф≥ц≥Їнт застосовуЇтьс€ в тому числ≥ при нарахуванн≥ зароб≥тноњ плати (доход≥в) ф≥зичним особам з джерел не за основним м≥сцем роботи.

 оеф≥ц≥Їнт не застосовуЇтьс€ платниками Їдиного внеску, €к≥ виплачують грошове забезпеченн€, наприклад: в≥йськов≥ частини,  органи ћ¬—, управл≥нн€ державноњ охорони, державна прикордонна служба та ≥нш.

” раз≥ застосуванн€  оеф≥ц≥Їнта платник Їдиного внеску зазначаЇ про це у зв≥т≥.

 

 

јнульован≥ банком борги сл≥д задекларувати до 1 травн€ 2015 року.

√ромад€ни, €ким прот€гом 2014 року прощено (анульовано) основну суму боргу (кредиту) за самост≥йним р≥шенн€м креди- тора до зак≥нченн€ строку позовноњ давност≥ ≥ €ке не пов`€зане з процедурою банкрутства, сл≥д подати р≥чну декларац≥ю про майновий стан ≥ доходи в терм≥н до 1 травн€ 2015 року. —уму самост≥йно визначеного податкового зобов`€занн€ необх≥дно сплати до 1 серпн€ цього ж року.

—ума такого прощеного боргу вважаЇтьс€ доходом платника податку - боржника, отриманим ним, €к додаткове благо та в≥дображаЇтьс€ кредитором у податковому розрахунку  за формою є1ƒ‘ за п≥дсумками зв≥тного пер≥оду, у €кому такий борг було анульовано, за ознакою доходу "126".

« метою уникненн€ в≥дпов≥дальност≥, передбаченоњ чинним законодавством за неподанн€ або несвоЇчасне поданн€ р≥чноњ декларац≥њ, пропонуЇмо ф≥зичним особам своЇчасно звернутис€ до ф≥скальних орган≥в ≥ задекларувати доходи.

 

 

«в≥туЇмо за новою формою 1ƒ‘

ƒн≥пропетровська ќƒѕ≤ пов≥дом- л€Ї, що наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 13.01.2015 є4 затверджено нову форму ѕодаткового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаче- ного) на користь ф≥зичних ос≥б, ≥ сум утриманого з них податку (форма є 1ƒ‘) та ѕор€дку заповненн€ та поданн€ податковими агентами ѕодаткового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ф≥зичних ос≥б, ≥ сум утриманого з них податку (д≥Ї з 01.04.2015 року).

Ќовий податковий розрахунок складаЇтьс€ з двох розд≥л≥в:

 - у розд≥л≥ ≤ - податков≥ агенти в≥дображають, €к ≥ ран≥ше, суми нарахованих (виплачених) доход≥в (€к оподатковуваних, так ≥ неоподатковуваних) та суми нарахованого (перерахованого) податку на доходи ф≥зичних ос≥б;

- у розд≥л≥ II - податков≥ агенти зазначають загальну суму доход≥в у вигл€д≥ процент≥в, виграш≥в (приз≥в) у лотерею, загальну суму нарахованого податку на доходи ф≥зичних ос≥б, а також ≥нформац≥ю про в≥йськовий зб≥р.

” р€дку "¬≥йськовий зб≥р" розд≥лу ≤≤ форми є1ƒ‘ в≥дображаЇтьс€ загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого в≥йськового збору та загальна сума перерахованого до бюджету в≥йськового збору у грошов≥й форм≥, виражен≥й у нац≥ональн≥й валют≥ (у гривн€х з коп≥йками). ¬≥домост≥ про ф≥зичну особу - платника податку, €к≥й нарахован≥ доходи, з €ких утримуЇтьс€ в≥йськовий зб≥р, не зазначаютьс€.

«а новою формою ѕодатковий розрахунок подаЇтьс€ податковими агентами за I квартал 2015 року. “обто, к≥нцевий терм≥н поданн€ ѕодаткового розрахунку (форма є1ƒ‘) за ≤ квартал 2015 року - 12 травн€ 2015 року.

ЌагадуЇмо, що податковий розрахунок подаЇтьс€ окремо за кожний квартал (податковий пер≥од) прот€гом 40 календарних дн≥в, що настають за останн≥м календарним днем зв≥тного кварталу.

 

 

«а €кою формою декларац≥њ зв≥тують Їдинники ≤≤≤ групи

ƒл€ ф≥зичних ос≥б – платник≥в Їдиного податку III групи д≥Ї форма декларац≥њ, затверджена наказом ћ≥нф≥ну ”крањни в≥д 07.12.2012 року є1159 «ѕро внесенн€ зм≥н до форм податкових декларац≥й платника Їдиного податку, затверджених наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 21 грудн€ 2011 року є1688».

« метою правильного заповненн€ та поданн€ зв≥тност≥ ф≥зичними особами - п≥дприЇмц€ми рекомендуЇмо дл€ платник≥в третьоњ групи зазначати дох≥д за ставкою 2 або 4 % в≥дпов≥дно у р€дках, де передбачено в≥дображенн€ доходу за ставкою 3 або 5 %.

—л≥д пам`€тати, що  граничний терм≥н  поданн€ декларац≥њ платника Їдиного податку за ≤ квартал 2015 року - 12 травн€ 2015 року.

√раничний терм≥н сплати податкових зобов`€зань по Їдиному податку за п≥дсумками I кварталу 2015 року - 20 травн€ 2015 року.

 

 

ƒл€ торг≥вл≥ пивом з 1 липн€ знадобитьс€ л≥ценз≥€

ƒн≥пропетровська ќƒѕ≤ пов≥домл€Ї, що з 1 липн€ 2015 року п≥дл€гаЇ л≥цензуванню д≥€льн≥сть з виробництва, ≥мпорту, експорту, оптовоњ та/або роздр≥бноњ торг≥вл≥ пивом на загальних п≥дставах, передбачених дл€ алкогольних напоњв. ѕри цьому «аконом ”крањни «ѕро державне регулюванн€ виробництва ≥ об≥гу спирту етилового, конь€чного ≥ плодового, алкогольних напоњв та тютюнових вироб≥в» та ≥ншими нормативними актами не передбачено отриманн€ окремоњ л≥ценз≥њ на виробництво, ≥мпорт, експорт, оптову або роздр≥бну торг≥влю пивом за на€вност≥ у суб`Їкта господарюванн€ л≥ценз≥њ на виробництво, ≥мпорт, експорт, оптову або роздр≥бну торг≥влю алкогольними напо€ми. јбзацом 7 ст. 1 «акону (у редакц≥њ, чинн≥й з 01.07.2015) надано визначенн€ алкогольним напо€м €к продуктам, отриманим шл€хом спиртового брод≥нн€ цукром≥стких матер≥ал≥в або виготовлен≥ на основ≥ харчових спирт≥в з вм≥стом спирту етилового понад 0,5% об`Їмних одиниць, €к≥ зазначен≥, зокрема, в товарноњ позиц≥њ 2203 зг≥дно з ” “ «≈ƒ.

 

 

Ќа ƒн≥пропетровщин≥ з початку року в≥д платник≥в акцизного податку моб≥л≥зовано б≥льш, €к 100 м≥льйони гривень

” с≥чн≥ - березн≥ 2015 року до державного бюджету над≥йшло 100,3 млн. грн. акцизного податку. ” пор≥вн€нн≥ з аналог≥чним пер≥одом 2014 року надходженн€ цього податку з вироблених в ”крањн≥ товар≥в зб≥льшились на 76,2 млн. грн.

«окрема, в≥д акцизного податку з вироблених в ”крањн≥ п≥дакцизних товар≥в бюджет поповнивс€ на 97,65 млн. грн., в≥д акцизного податку з ввезених на митну територ≥ю ”крањни п≥дакцизних товар≥в – на 2,65 млн. грн.

Ќараз≥, у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ на податковому обл≥ку знаход€тьс€ 21 платник акцизного податку, у т.ч. 19 - юридичних особ та 2 - приватних п≥дприЇмц€.

 

 

” березн≥ майже 800 платник≥в ƒн≥пропетровщини отримали безкоштовн≥ електронн≥ п≥дписи

” березн≥ поточного року акредитованими центрами серти- ф≥кац≥њ електронних ключ≥в платникам ƒн≥пропетровщини оформлено 777 безкоштовних посилених сертиф≥кат≥в електрон- них ключ≥в.

Ќайактивн≥шими кл≥Їнтами пункт≥в реЇстрац≥њ користувач≥в акредитованого центру сертиф≥кац≥њ ключ≥в залишаютьс€ ф≥зичн≥ особи. “ак, лише у березн≥ њх к≥льк≥сть склала 420. ёридичних ос≥б нараховувалос€ трохи менше – 357. ѕро це пов≥домив начальник в≥дд≥лу реЇстрац≥њ користувач≥в при √оловному управл≥н≥ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ ёр≥й “кач.

ЌагадуЇмо, на сьогодн≥ у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ д≥Ї п`€ть пункт≥в реЇстрац≥њ користувач≥в акредитованого центру сертиф≥кац≥њ ключ≥в: у Ћ≥вобережн≥й ќƒѕ≤ м. ƒн≥пропетровська, в ƒѕ≤ у Ѕабушк≥нському район≥ м.ƒн≥пропетровська, у м. Ќ≥копол≥, м.  ривому –оз≥ та м. ѕавлоград≥.

 

 

ћайже 60 тис€ч адм≥н≥стративних послуг отримали платники ƒн≥пропетровщини

” робот≥ тридц€ти двох ÷ентр≥в обслуговуванн€ платник≥в, що працюють у ƒн≥пропетровськ≥й област≥, зад≥€н≥ 356 прац≥вник≥в, €к≥ надають квал≥ф≥кован≥ адм≥н≥стра- тивн≥ послуги. «агалом прац≥вника- ми ÷ќѕ у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ з початку року надано 58 тис€ч 953 адм≥н≥стративних послуги.

«окрема, найб≥льш попул€рними залишаютьс€ послуги видач≥ картки платника податк≥в та внесенн€ до паспорта громад€нина ”крањни даних про реЇстрац≥йний номер обл≥ковоњ картки. “ак, з початку 2014 року мешканц€м ƒн≥пропетровського рег≥ону видано майже 28 тис€ч реЇстрац≥йних номер≥в.

“акож, значну к≥льк≥сть послуг було надано з видач≥ картки платника податк≥в – 27275 та з видач≥ дов≥дки про в≥дсутн≥сть заборгованост≥ з платеж≥в до бюджету, що контролюютьс€ органами доход≥в ≥ збор≥в реЇстрац≥њ – 5746.

« перел≥ком адм≥н≥стративних послуг, що надаютьс€ територ≥альними органами ƒ‘— ƒн≥пропетровщини та ≤нформац≥йними картками адм≥нпослуг можна ознайомитись на субсайт≥ “еритор≥альн≥ органи ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ (http://dp.sfs.gov.ua/) в розд≥л≥ «јдм≥н≥стративн≥ послуги» та у ÷ентрах обслуговуванн€ платник≥в област≥.

 

 

ѕроведено позачергове (IV) зас≥данн€ √ромадськоњ ради при √оловному управл≥нн≥ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥

«овн≥шньоеконом≥чна д≥€льн≥сть Ї вкрай необх≥дною держав≥ та потребуЇ спрощеного митного режиму. ¬ зв`€зку з розвитком економ≥чних в≥дносин законодавство пост≥йно потребуЇ зм≥н. “ож, представники √ромадськоњ ради при √оловному управл≥нн≥ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥, кер≥вництво √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ разом ≥з орган≥зац≥€ми сьогодн≥ розгл€дали пропозиц≥њ щодо удосконаленн€ норм ћитного кодексу ”крањни.

ѕ≥д час обговоренн€ питанн€ щодо практичноњ реал≥зац≥њ положень ћитного кодексу ”крањни стосовно запровадженн€ механ≥зму визначенн€ митноњ вартост≥ ≥дентичних та под≥бних (аналог≥чних) товар≥в, було висв≥тлено актуальн≥ аспекти д≥€льност≥ митних орган≥в та суб`Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥, а також вир≥шено удосконалити митне законодавство. Ќайближчим часом будуть з≥бран≥ пропозиц≥њ дл€ внесенн€ зм≥н до ћитного кодексу ”крањни. ÷е пропозиц≥њ щодо створенн€ «б≥лих» списк≥в суб`Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ та наданн€ њм в≥дпов≥дних преференц≥й, запровадженн€ механ≥зму прийн€тт€ попередн≥х р≥шень з визначенн€ митноњ вартост≥ товар≥в при митному оформленн≥, створенн€ спец≥ал≥зованих пункт≥в зд≥йсненн€ ≥нших вид≥в державного контролю, п≥двищенн€ ефективност≥ д≥€льност≥ митних орган≥в тощо.

«а ≥н≥ц≥ативою √олови √ромадськоњ ради при √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ ¬олодимира ƒона на ƒн≥пропетровщин≥ буде створена спец≥альна робоча група з питань удосконаленн€ митно-правового регулюванн€, до €коњ залучен≥ активн≥ представники √ромадськоњ ради, експерти та представники √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у дн≥пропетровськ≥й област≥ ≥ ƒн≥пропетровськоњ митниц≥ ƒ‘—. ћета робочоњ групи: надавати пропозиц≥њ щодо удосконаленн€ норм чинного митного законодавства тощо.

Ќайпалк≥ш≥ учасники зас≥данн€ розгл€дали питанн€ щодо оптим≥зац≥њ процедур митного контролю, можлив≥сть створенн€ спец≥ал≥зованих пункт≥в зд≥йсненн€ ≥нших вид≥в державного контролю, а також створенн€ Їдиного реЇстру «знеособленоњ» ц≥новоњ ≥нформац≥њ, що дасть можлив≥сть швидко та без перешкоди проходити митний режим.

 

 

” "Їдинщик≥в" ще Ї час дл€ встановленн€ ––ќ, але варто посп≥шати

"« 1 с≥чн€ 2015 року в д≥ю вступили зм≥ни до ѕодаткового кодексу ”крањни, зг≥дно €ких з 1 липн€ 2015 року платники Їдиного податку третьоњ групи повинн≥ вс≥ розрахунки вести через електронн≥ касов≥ апарати, а з 1 с≥чн€ 2016 року вс≥ платники Їдиного податку другоњ групи повинн≥ при розрахунках використовувати ––ќ» - по€снив представникам «ћ≤ у ≥нформац≥йному агентств≥ «ƒнепр-ѕост» головний державний рев≥зор ≥нспектор в≥дд≥лу контролю за проведенн€м розрахункових операц≥й √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ √еннад≥й ћажаЇв.

«а словами √еннад≥€ ћажаЇва, ще Ї час придбати, встановити та зареЇструвати реЇстратори розрахункових операц≥й, та враховуючи значну к≥льк≥сть «Їдинщик≥в» третьоњ групи (њх близько 21 тис€ча), а встановленн€ електронного касового апарату може займати до м≥с€ц€, п≥дприЇмц€м варто посп≥шати. ќбов`€зково повинн≥ придбати ≥ зареЇструвати ––ќ суб`Їкти господарюванн€, €к≥ реал≥зують товари через мережу ≤нтернет, а також надають серв≥сн≥ послуги. «г≥дно прийн€того закону в≥д використанн€ ––ќ зв≥льн€ютьс€ платники Їдиного податку, €к≥ провод€ть реал≥зац≥ю м≥лкороздр≥бну торг≥влю товар≥в засобами пересуваноњ мереж≥.

«¬ажливою складовою прийн€тих зм≥н щодо ––ќ, Ї те, що суб`Їкти господарюванн€, €к≥ до першого липн€ почнуть використовувати повн≥стю оформлен≥ та зареЇстрован≥, опломбован≥ та переведен≥ в ф≥скальний режим роботи електронн≥ реЇстратори розрахункових операц≥й повн≥стю зв≥льн€ютьс€ в≥д перев≥рок касовоњ дисципл≥ни до першого с≥чн€ 2017 року» - пов≥домив √еннад≥й ћажаЇв.

 

 

ёристи ƒержавноњ ф≥скальноњ служби ƒн≥пропетровщини виграли у судах майже 300 справ

« розгл€нутих судами у поточному роц≥ 617 справ на загальну суму 771512,8 тис. грн на користь держави вир≥шено 271 справа на суму    438760,4 тис. грн., що складаЇ 56,9% в≥д суми розгл€нутих судами справ.

 р≥м того, у зв≥тному пер≥од≥ у судах р≥зних ≥нстанц≥й знаходилось на розгл€д≥ 11511 справ р≥зних категор≥й на суму 9,3 млн. грн. за позовами орган≥в ƒ‘— (ћ≥ндоход≥в) до платник≥в податк≥в та за позовами платник≥в податк≥в до орган≥в ƒ‘— (ћ≥ндоход≥в). ѕереважну б≥льш≥сть спор≥в у судах складають податков≥.

«а словами начальника управл≥нн€ правовоњ роботи √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ ќлега Ѕасана: "Ќа сьогодн≥шн≥й день законодавством ”крањни передбачений, €к адм≥н≥стративний, так ≥ судовий пор€док оскарженн€ р≥шень податкових орган≥в. ѕлатник податк≥в може реал≥зувати своЇ право на оскарженн€ р≥шень орган≥в державноњ влади через адм≥н≥стративн≥ суди. —аме в њх компетенц≥њ вир≥шувати спори ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б ≥з суб™™Їктом владних повноважень. ѕри цьому, у переважн≥й б≥льшост≥ випадк≥в фах≥вц≥ орган≥в ƒ‘— у судовому пор€дку довод€ть обгрунтован≥сть своњх вимог до платник≥в податк≥в та пост≥йно працюють над удосконаленн€м механ≥зму застосуванн€ апел€ц≥йних процедур".

 

 

Ќа ’арк≥вщин≥ викрито митник≥в, через безд≥€льн≥сть €ких бюджет недоотримав понад 578 тис. гривень

‘ах≥вц≥ п≥дрозд≥лу внутр≥шньоњ безпеки √” ћ≥ндоход≥в у ’арк≥вськ≥й област≥ викрили факт зловживанн€ службовим становищем прац≥вниками ’арк≥вськоњ митниц≥ ƒ‘— ”крањни.

¬становлено, що посадов≥ особи митниц≥, ви€вивши порушенн€ при митному оформленн≥ товар≥в одного з товариств з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю, не вжили в≥дпов≥дних заход≥в, що призвело до ненадходженн€ в бюджет кошт≥в на суму понад 578 тис. гривень.

Ќараз≥ стосовно службових ос≥б митниц≥ зареЇстровано крим≥нальне провадженн€ за фактом зловживанн€ владою або службовим становищем зг≥дно з ч.2 ст.364    ”крањни. “риваЇ сл≥дство.

 

 

ѕолтавськ≥ прац≥вники п≥дрозд≥лу власноњ безпеки ƒ‘— ”крањни затримали хабарника

” ѕолтавськ≥й област≥ прац≥вники п≥дрозд≥лу власноњ безпеки ф≥скальноњ служби викрили прац≥вника податковоњ ≥нспекц≥њ, €кий намагавс€ отримати хабар в≥д директора приватного п≥дприЇмства.

“ак, ≥нспектор одного з управл≥нь ƒержавноњ податковоњ ≥нспекц≥њ у м. ѕолтава намагавс€ отримати кошти у сум≥ 4 тис. гривень за спри€нн€ в оформленн≥ св≥доцтва платника ѕƒ¬.

ќперативниками п≥дрозд≥лу власноњ безпеки ƒ‘— ”крањни у затриманого зловмисника в ход≥ обшуку було ви€влено частину хабара у сум≥ 2 тис€ч≥ гривень.

«а вказаним фактом розпочато крим≥нальне провадженн€.

 

 

« початку року 85,3 тис. платник≥в отримали безкоштовн≥ цифров≥ п≥дписи в≥д ƒ‘—

« початку поточного року јкредитованим центром сертиф≥кац≥њ ключ≥в ƒ‘— безкоштовно видано 244 тис. посилених сертиф≥кат≥в в≥дкритих ключ≥в. ѓх власниками стали 85,3 тис. платник≥в податк≥в.

ѕонад 132 тис. електронних ключ≥в отримали ф≥зичн≥ особи. «а вказаний пер≥од кл≥Їнтами ÷ентру стали 60 тис. таких платник≥в.

¬ласниками цифрових п≥дпис≥в в≥д ƒ‘— серед юридичних ос≥б стали 25,3 тис. ос≥б, €ким видано 111,8 тис. посилених сертиф≥кат≥в.

ЌагадаЇмо, що у зв`€зку з≥ зм≥ною найменуванн€ ј÷—  ≤ƒƒ ƒ‘— сформовано нов≥ технолог≥чн≥ сертиф≥кати центру та сервер≥в центру, €к≥ необх≥дно додати до файлового сховища програмного забезпеченн€, що використовуЇтьс€ дл€ накладенн€ електронного цифрового п≥дпису на електронн≥ документи.

«авантажити повний перел≥к актуальних технолог≥чних сертиф≥кат≥в ј÷—  ≤ƒƒ ƒ‘— можна у розд≥л≥ «—ертиф≥кати ј÷— » оф≥ц≥йного ≥нформац≥йного ресурсу.

 

 

ѕро серв≥с ƒ‘— ”крањни «ѕульс»

√оловне управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ нагадуЇ, що серв≥с ƒ‘— ”крањни «ѕульс» даЇ змогу платнику пов≥домл€ти про неправом≥рн≥ вчинки або безд≥€льн≥сть сп≥вро- б≥тник≥в податковоњ безпосере- дньо кер≥вництву служби. «авд€ки «ѕульсу» представники б≥знесу, в тому числ≥ ≥ суб`Їкти «≈ƒ, мають можлив≥сть пов≥домити про неправом≥рн≥ д≥њ або безд≥€льн≥сть сп≥вроб≥тник≥в ƒержавноњ ф≥скальноњ служби кер≥вництво в≥домства та оперативно вир≥шити суперечлив≥ питанн€, що виникають не т≥льки у сфер≥ адм≥н≥струванн€ податк≥в, а й п≥д час зд≥йсненн€ митного контролю й митного оформленн€.

Ќомер ц≥лодобовоњ телефонноњ л≥н≥њ «ѕульс»: (044) 284-00-07.

–азом з тим, управл≥нн€м власноњ безпеки √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ в ход≥ проф≥лактичних заход≥в щодо недопущенн€ корупц≥йних д≥й прац≥вниками ƒ‘— област≥ проведено 137 лекц≥й та сп≥вбес≥д з≥ сп≥вроб≥тникми та кандидатами на вступ до лав служби, матер≥али про функц≥онуванн€ серв≥су «ѕульс» транслювались на 60 теле- та рад≥опрограмах. ѕерев≥рено 135 кандидат≥в на зайн€тт€ посад в п≥дрозд≥лах √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥, з €ких 3 в≥дмовлено у призначенн≥ на посаду.

 

 

√оловне управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ оголошуЇ про конкурсний доб≥р кандидат≥в дл€ вступу на денну форму навчанн€ на факультет≥ податковоњ м≥л≥ц≥њ Ќац≥онального ун≥верситету державноњ податковоњ служби ”крањни

ќ√ќЋќЎ”™“№—я конкурсний доб≥р кандидат≥в дл€ вступу на денну форму навчанн€ на факультет≥ податковоњ м≥л≥ц≥њ Ќац≥онального ун≥верситету державноњ податковоњ служби ”крањни у 2015 роц≥

√оловне управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ оголошуЇ про конкурсний доб≥р кандидат≥в дл€ вступу на денну форму навчанн€ на факультет≥ податковоњ м≥л≥ц≥њ Ќац≥онального ун≥верситету державноњ податковоњ служби ”крањни (м. ≤рп≥нь,  ињвська область) за напр€мом п≥дготовки „ѕравоохоронна д≥€льн≥сть”.

” конкурс≥ можуть брати участь громад€ни ”крањни, €к≥ мають середню або середню спец≥альну осв≥ту, придатн≥ до в≥йськовоњ служби, в≥ком в≥д 17 рок≥в.

¬ступники складають ≥спит з ф≥зичноњ п≥дготовки та беруть участь у конкурсному в≥дбор≥ за сертиф≥катами ”крањнського центру оц≥нюванн€ €кост≥ осв≥ти з ≥стор≥њ ”крањни, украњнськоњ мови ≥ л≥тератури, математики чи ≥ноземноњ мови.

« питань оформленн€ документ≥в необх≥дно звертатис€ до 15 червн€ 2015 року  за адресою:

м. ƒн≥пропетровськ, вул. —≥мферопольська 17-а, тел. 370-10-73, 370-10-75 – в≥дд≥л проходженн€ служби у податков≥й м≥л≥ц≥њ та ≥нспекц≥њ з особового складу управл≥нн€ персоналу √оловного управл≥нн€ ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥.

 

 

 

 

 

ќперации с самосто€тельно изготовленными товарами: составл€ем налоговую накладную

Ќалоговики обнародовали еще одну листовку, касающуюс€ Ќƒ— и самосто€тельно изготовленных товаров. ¬ разъ€снении от 08.04.2015 г. специалисты фискальной службы рассмотрели пор€док составлени€ налоговой накладной при поставке самосто€тельно изготовленных товаров.

≈сли первым событием €вл€етс€ предварительна€ оплата за товар, который еще не изготовлен, то на дату получени€ такой предоплаты поставщик определ€ет налоговые об€зательства по Ќƒ— исход€ из договорной стоимости такого товара и должен составить налоговую накладную и зарегистрировать ее в ≈–ЌЌ.

≈сли при оприходовании на баланс самосто€тельно изготовленного товара его производственна€ себестоимость превышает договорную стоимость (с которой были определены налоговые об€зательства на дату получени€ предоплаты и, соответственно, составлена налогова€ накладна€), то на дату оприходовани€ плательщик налога должен составить вторую налоговую накладную на разницу между производственной себестоимостью и договорной стоимостью такого товара.

¬ налоговой накладной, составленной на разницу, в левой верхней части делаетс€ соответствующа€ пометка «’» и указываетс€ тип причины: 17 – составлена на сумму превышени€ себестоимости самосто€тельно изготовленных товаров/услуг над фактической ценой их поставки. “ака€ налогова€ накладна€ подлежит об€зательной регистрации в ≈–ЌЌ.

≈сли же первым событием €вл€етс€ отгрузка такого товара, и его производственна€ себестоимость превышает договорную стоимость, то на дату отгрузки налогоплательщик должен составить две налоговые накладные:

• одну – исход€ из договорной стоимости товара;

• вторую – на разницу между производственной себестоимостью и договорной стоимостью с типом причины 17 – составлена на сумму превышени€ себестоимости самосто€тельно изготовленных товаров/услуг над фактической ценой их поставки.

 

 

“ипов≥ помилки при користуванн≥ ––ќ

ѕ≥д час проведенн€ розрахункових операц≥й ≥нод≥ виникають помилки, €к≥ можуть призвести до значних штраф≥в. ¬иправити помилки, допущен≥ п≥д час проведенн€ розрахункових операц≥й, не завжди просто, але можливо. √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ звертаЇ увагу на наступне.

якщо у ф≥скальному режим≥ ––ќ п≥д час реал≥зац≥њ товар≥в було вибито чек, у €кому неправильно зазначено к≥льк≥сть товару суб`Їкту господарюванн€ необх≥дно скасувати помилково проведену суму роздруковавши ще один чек, у €кому зазначаЇтьс€ помилково вибита сума з≥ знаком «–», тобто у ф≥скальн≥й пам`€т≥ ––ќ реЇструЇтьс€ в≥д`Їмна сума розрахунк≥в або застосувати операц≥ю «—лужбова видача» на суму вибитого чека скасувавши проведенн€ помилковоњ суми через ––ќ. ѕ≥сл€ цього касир повинен роздруковати чек ≥з потр≥бною (виправленою) сумою та видати чек покупцев≥. √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ звертаЇ увагу на необх≥дност≥ складанн€ акта про скасуванн€ помилково проведеноњ через ––ќ суми (€кщо сума операц≥њ перевищуЇ 100 грн.). ‘орма акта може бути дов≥льною, але м≥стити ≥нформац≥ю про помилкову суму проведених розрахунк≥в ≥ рекв≥зити помилково вибитого чека та дан≥ про товар, €кий передбачалос€ продати.

ѕ≥сл€ складанн€ акт або передаЇтьс€ до центральноњ бухгалтер≥њ, або прикр≥пл€Їтьс€ до останньоњ стор≥нки  ќ–ќ (€кщо в суб`Їкта господарюванн€ немаЇ бухгалтер≥њ). —трок збер≥ганн€ такого акта – не менше трьох рок≥в.

 

 

—касуванн€ реЇстрац≥њ касового апарату

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ нагадуЇ, що перед скасуванн€м реЇстрац≥њ ––ќ до територ≥ального органу ƒ‘— необх≥дно подати за€ву про скасуванн€ реЇстрац≥њ суб`Їкт господарюванн€, дов≥дку ÷ентра обслуговуванн€ оператор≥в про розпломбуванн€ ––ќ (кр≥м випадк≥в установленн€ нев≥дпов≥дност≥ конструкц≥њ та програмного забезпеченн€ ––ќ документац≥њ виробника) та повертаЇ територ≥альному органу ƒ‘— реЇстрац≥йне посв≥дченн€. ” за€в≥ про скасуванн€ реЇстрац≥њ зазначаЇтьс€ спос≥б отриманн€ дов≥дки про скасуванн€ реЇстрац≥њ ––ќ за формою є 6-––ќ: поштою або безпосередньо в територ≥альний орган ƒ‘—.

 

 

≈лектронна касова книга

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ нагадуЇ, що п≥дприЇмства за умови забезпеченн€ належного збер≥ганн€ касових документ≥в можуть вести касову книгу в електронн≥й форм≥ за допомогою комп`ютерних засоб≥в. ѕрограмне забезпеченн€, за допомогою €кого ведетьс€ касова книга, маЇ забезпечувати в≥зуальне в≥дображенн€ ≥ роздрукуванн€ кожноњ з двох частин аркуша касовоњ книги («¬кладний аркуш касовоњ книги» та ««в≥т касира»), €к≥ за формою ≥ зм≥стом мають в≥дтворювати форму та зм≥ст касовоњ книги в паперов≥й форм≥.

«аписи в касов≥й книз≥ мають робитис€ до початку наступного робочого дн€ (тобто ≥з залишками на к≥нець попереднього дн€), а також м≥стити вс≥ рекв≥зити, що передбачен≥ формою касовоњ книги. —тор≥нки касовоњ книги мають нумеруватис€ автоматично в пор€дку зростанн€ з початку року.

” раз≥ роздрукуванн€ «¬кладного аркуша касовоњ книги» у к≥нц≥ м≥с€ц€ маЇ автоматично роздруковуватис€ загальна к≥льк≥сть аркуш≥в касовоњ книги за цей м≥с€ць, а в раз≥ роздрукуванн€ в к≥нц≥ року - њх загальна к≥льк≥сть за р≥к.

ѕ≥сл€ роздрукуванн€ «¬кладного аркуша касовоњ книги» ≥ ««в≥ту касира» касир зобов`€заний перев≥рити правильн≥сть складанн€ цих документ≥в, п≥дписати њх ≥ передати ««в≥т касира» разом з в≥дпов≥дними касовими документами до бухгалтер≥њ п≥д п≥дпис у «¬кладному аркуш≥ касовоњ книги».

«¬кладний аркуш касовоњ книги» прот€гом року збер≥гаЇтьс€ касиром окремо за кожний м≥с€ць. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ календарного року (або залежно в≥д потреби) «¬кладний аркуш касовоњ книги» формуЇтьс€ в п≥дшивки в хронолог≥чному пор€дку. «агальна к≥льк≥сть аркуш≥в за р≥к засв≥дчуЇтьс€ п≥дписами кер≥вника ≥ головного бухгалтера п≥дприЇмства - юридичноњ особи, а п≥дшивки формуютьс€ в книгу, €ка скр≥плюЇтьс€ в≥дбитком печатки п≥дприЇмства (юридичноњ особи). ѕ≥сл€ зак≥нченн€ календарного року касова книга на електронних нос≥€х маЇ передаватис€ дл€ збер≥ганн€ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

—прощенн€ умов веденн€ б≥знесу

« 05.04.2015 р. набрали чинност≥ (кр≥м де€ких норм) зм≥ни щодо спрощенн€ умов веденн€ б≥знесу (дерегул€ц≥€), внесен≥ до  одексу закон≥в про працю ”крањни, ∆итлового кодексу ”крањнськоњ –—–,  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€, «емельного кодексу ”крањни тощо.

”досконалено ≥нформац≥йну взаЇмод≥ю м≥ж ™диним державним реЇстром юридичних ос≥б та ф≥зичних ос≥б — п≥дприЇмц≥в та ≥нформац≥йними системами орган≥в державноњ влади, а також документами в електронн≥й форм≥.

—прощено процедуру переобладнанн€ та переплануванн€ жилих прим≥щень, зокрема скасовано вимоги щодо отриманн€ громад€нами дозволу виконавчого ком≥тету рад на виконанн€ роб≥т з переобладнанн€ та переплануванн€.

÷ентральн≥ органи влади позбавлено функц≥й погодженн€ проект≥в буд≥вництва об`Їкт≥в, €к≥ впливають або можуть впливати на стан атмосферного пов≥тр€, та контролю за дотриманн€м законодавства про рекламу.

—касовано необх≥дн≥сть одержанн€ дозв≥льних документ≥в та повноваженн€ орган≥в влади щодо њх видач≥.

ѕосилено адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства, що регулюЇ зд≥йсненн€ операц≥й з металобрухтом, посадовою особою суб`Їкта господарюванн€, що зд≥йснюЇ так≥ операц≥њ.

¬изнано таким, що втратить чинн≥сть з 20.09.2015 р., «акон ”крањни в≥д 19.06.2012 р. є 4970-VI (щодо поетапного зб≥льшенн€ вм≥сту б≥оетанолу в бензинах моторних, що виробл€ютьс€ та/або реал≥зуютьс€ на територ≥њ ”крањни).

 

 

ƒекларуй – ”крањну будуй!

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ нагадуЇ, що триваЇ кампан≥€ декларуванн€ доход≥в та нагадуЇ, що до декларуванн€ п≥дл€гають доходи отриман≥ у минулому роц≥ у вигл€д≥ спадщини, в≥д здаванн€ в найм нерухомого майна, в≥д продажу об`Їкт≥в рухомого та нерухомого майна, ≥нвестиц≥йний прибуток, доходи, отриман≥ за кордоном тощо. √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ звертаЇтьс€ до вс≥х, хто ще не задекларував своњ доходи зав≥тати до територ≥ального органу ƒ‘— та зробити благо дл€ крањни .

 

 

ѕор€док отриманн€ л≥ценз≥й на роздр≥бну торг≥влю алкоголем

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ нагадуЇ, що дл€ отриманн€ л≥ценз≥њ суб`Їкти господарюванн€ мають надати:

- за€ву;

- плат≥жне дорученн€ з в≥дм≥ткою штампа банку;

- документ, що посв≥дчуЇ особу (дл€ ф≥зичних ос≥б);

- дов≥рен≥сть, що уповноважуЇ представника за€вника на отриманн€ л≥ценз≥њ.

ѕлата за л≥ценз≥ю на роздр≥бну торг≥влю алкогольними напо€ми, кр≥м сидру та перр≥ (без доданн€ спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в л≥ценз≥њ електронний контрольно-касовий апарат (книгу обл≥ку розрахункових операц≥й), що знаходитьс€ у м≥сц≥ торг≥вл≥, а на територ≥њ с≥л ≥ селищ, за вин€тком тих, що знаход€тьс€ у межах територ≥њ м≥ст, - 500 гривень. ЌагадуЇмо, що прийом та видача документ≥в дл€ оформленн€ л≥ценз≥й (дубл≥кат≥в) на право роздр≥бноњ торг≥вл≥ алкогольними напо€ми ≥ тютюновими виробами зд≥йснюЇтьс€ в √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ за адресою: м. ƒн≥пропетровськ, вул. —≥мферопольська, 17-а, а також в ÷ентрах обслуговуванн€ платник≥в податк≥в ƒѕ≤, що д≥ють на районних р≥вн€х.

 

 

Ќезалежна профес≥йна д≥€льн≥сть та ™—¬

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ звертаЇ увагу ос≥б, €к≥ провад€ть незалежну профес≥йну д≥€льн≥сть, а саме: наукову, л≥тературну, викладацьку, артистичну, художню, осв≥тню, медичну, юридичну практику (в тому числ≥ адвокатську, нотар≥альну д≥€льн≥сть) також рел≥г≥йну (м≥с≥онерську), ≥ншу под≥бну д≥€льн≥сть, що з 01 с≥чн€ 2015 року у випадку €кщо вони отримують дох≥д в≥д зазначеноњ д≥€льност≥ − то вважаютьс€ платниками Їдиного внеску. ќбов`€зок сплати внеску не залежить в≥д того чи Ї вони одночасно найманими прац≥вниками або п≥дприЇмц€ми. 

 

 

—пецвикористанн€ води €кщо прим≥щенн€ передано в оренду

—уб`Їкт господарюванн€, €кий маЇ дозв≥л на спец≥альне водокористуванн€ (або догов≥р на поставку води з водокористувачем-постачальником) у раз≥ переданн€ у користуванн€ на п≥дстав≥ договору оренди прим≥щень ≥ншому суб`Їкту господарюванн€ Ї платником рентноњ плати за весь обс€г фактично використаноњ води, у тому числ≥ води, використаноњ орендарем). ” раз≥ отриманн€ орендарем окремого дозволу на спец водокористуванн€ чи укладанн€ окремого договору на поставку води, рентна плата обчислюЇтьс€ та сплачуЇтьс€ безпосередньо орендарем. якщо ж орендар самост≥йно уклав догов≥р на поставку води з водопостачальником, але використовуЇ воду дл€ задоволенн€ виключно власних питних ≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних потреб, то в≥н не Ї платником рентноњ плати.

 

 

—формовано нов≥ технолог≥чн≥ сертиф≥кати јкредитованого центру сертиф≥кац≥њ ключ≥в ƒ‘—

” зв`€зку з≥ зм≥ною найменуванн€ ј÷—  ≤ƒƒ ƒ‘— сформовано нов≥ технолог≥чн≥ сертиф≥кати центру та сервер≥в центру, €к≥ необх≥дно додати до файлового сховища програмного забезпеченн€, що використовуЇтьс€ дл€ накладенн€ електронного цифрового п≥дпису на електронн≥ документи.

«авантажити нов≥ технолог≥чн≥ сертиф≥кати можна за цим посиланн€м.

«авантажити повний перел≥к актуальних технолог≥чних сертиф≥кат≥в ј÷—  ≤ƒƒ ƒ‘— можна у розд≥л≥ «—ертиф≥кати ј÷— » оф≥ц≥йного ≥нформац≥йного ресурсу.

 

ќподаткуванн€ пенс≥й, подарунк≥в, профсп≥лкових виплат

ƒ‘— ”крањни пов≥домлено, що оск≥льки до загального м≥с€чного (р≥чного) оподатковуваного доходу платника податку у 2015 р. не включаютьс€ сума пенс≥њ (включаючи суму њњ ≥ндексац≥њ, нараховану в≥дпов≥дно до закону) у розм≥р≥ 3654 грн. (1218 грн. × 3), варт≥сть дарунк≥в, €ка не перевищуЇ розм≥р 609 грн., та сума виплат, що зд≥йснюютьс€ за р≥шенн€м профес≥йноњ сп≥лки на користь члена такоњ профсп≥лки, €ка не перевищуЇ розм≥р 1710 грн., то сума таких доход≥в не Ї об`Їктом оподаткуванн€ в≥йськовим збором.

якщо сума пенс≥њ (включаючи суму њњ ≥ндексац≥њ, нараховану в≥дпов≥дно до закону), варт≥сть дарунк≥в та сума виплат, що зд≥йснюютьс€ за р≥шенн€м профес≥йноњ сп≥лки на користь члена такоњ профсп≥лки, перевищуЇ у 2015 р. зазначен≥ розм≥ри, то частини таких перевищень оподатковуютьс€ в≥йськовим збором за ставкою 1,5%.

 

 

ѕ≥дприЇмства сфери послуг повинн≥ застосовувати ––ќ

¬≥дпов≥дно до зм≥н, внесених до пункту 1 статт≥ 9 «акону ”крањни в≥д 06.07.1995 р. є265/95-¬– "ѕро застосуванн€ реЇстратор≥в розрахункових операц≥й у сфер≥ торг≥вл≥, громадського харчуванн€ та послуг", п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ ус≥х форм власност≥, кр≥м п≥дприЇмств торг≥вл≥ та громадського харчуванн€, у раз≥ проведенн€ розрахунк≥в у касах цих п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й з оформленн€м прибуткових ≥ видаткових касових ордер≥в та видачею в≥дпов≥дних квитанц≥й, обов`€зково застосовують ––ќ.

” зв`€зку з викладеним розширюЇтьс€ сфера застосуванн€ ––ќ п≥дприЇмствами, €к≥ надають послуги (перукарн≥, салони краси, спортивн≥ клуби, х≥мчистки, серв≥сн≥ центри з ремонту побутовоњ техн≥ки тощо), що також спри€тиме захисту прав споживач≥в у раз≥ отриманн€ недобро€к≥сних послуг ≥ створить можлив≥сть зверненн€ до судових орган≥в дл€ захисту прав, унеможливить об≥г контрафактних ≥ контрабандних товар≥в та забезпечить належний контроль об≥гу гот≥вки.

“аким чином, п≥дприЇмства сфери послуг при проведенн≥ розрахунк≥в мають застосовувати ––ќ на загальних п≥дставах.

 

 

—ерв≥с ф≥скальноњ служби, €кий «знаЇ все»

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ звертаЇ увагу платник≥в, що ≥нформац≥йно-дов≥дковий ресурс ƒ‘— ”крањни – ««≤–» доступний кожному. ¬≥н дозвол€Ї користувачам зд≥йснювати пошук ≥нформац≥њ по певному податку, напр€мку д≥€льност≥, використовуючи ключов≥ слова.

«а допомогою ресурсу ««≤–»  можна перегл€нути  ≥нформац≥ю за певн≥ пер≥оди, при цьому не лише по запитанн€х-в≥дпов≥д€х,  але ≥ по в≥дпов≥д€х на письмов≥ зверненн€, €к≥ були надан≥ ≥з використанн€м Ѕази знань. “акож, функц≥онал ресурсу передбачаЇ можлив≥сть наданн€ пропозиц≥й з техн≥чних питань його роботи шл€хом використанн€ «‘орми зворотнього зв`€зку», розм≥щеноњ в рубриц≥ «ѕро ресурс».

—користатис€ ресурсом ««≤–» можна через веб - портал ƒ‘— ”крањни (вкладинка «≤нформац≥йно - дов≥дковий ресурс»).

 

 

як≥ ставки та п≥льги будуть використовуватись контролюючими органами при нарахуванн≥ податку на нерухоме майно в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, дл€ ф≥зичноњ особи за 2014 р. при надсиланн≥ податкового пов≥домленн€ - р≥шенн€ у 2015 р.?

ѕодаток на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, дл€ ф≥зичних ос≥б у 2015 роц≥ за зв≥тний 2014 р≥к буде нараховуватись контролюючими органами за м≥сцем њх податковоњ адреси (м≥сцем реЇстрац≥њ) у такому пор€дку: у пер≥од з 1 с≥чн€ по 31 березн€ 2014 року - ≥з сумарноњ житловоњ площ≥ об`Їкта житловоњ нерухомост≥; з 1 кв≥тн€ по 31 грудн€ 2014 року - ≥з сумарноњ загальноњ площ≥ об`Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, у т.ч. його частки за ставками, встановленими за р≥шенн€м с≥льськоњ, селищноњ або м≥ськоњ ради у в≥дсотках до розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, встановленоњ законом на 1 с≥чн€ зв≥тного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткуванн€ в таких розм≥рах:
     а) не б≥льше 1 в≥дс. - дл€ квартири/квартир, загальна площа €ких не перевищуЇ 240 кв. метр≥в, або житлового будинку/будинк≥в, загальна площа €ких не перевищуЇ 500 кв. метр≥в;
     б) 2,7 в≥дс. - дл€ квартири/квартир, загальна площа €ких перевищуЇ 240 кв. метр≥в, або житлового будинку/будинк≥в, загальна площа €ких перевищуЇ 500 кв. метр≥в;
     в) 1 в≥дс. - дл€ р≥зних вид≥в об`Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, що перебувають у власност≥ одного платника податку, сумарна загальна площа €ких не перевищуЇ 740 кв. метр≥в;
     г) 2,7 в≥дс. - дл€ р≥зних вид≥в об`Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, що перебувають у власност≥ одного платника податку, сумарна загальна площа €ких перевищуЇ 740 кв. метр≥в.
     ѕ≥льги ≥з сплати податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, а саме: база оподаткуванн€ об`Їкта/об`Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, в тому числ≥ њх часток, що перебувають у власност≥ ф≥зичноњ особи - платника податку, зменшуЇтьс€ за пер≥од з 01 с≥чн€ 2014 року по 31 грудн€ 2014 року включно:
     а) дл€ квартири/квартир незалежно в≥д њх к≥лькост≥ - на 120 кв. метр≥в;
     б) дл€ житлового будинку/будинк≥в незалежно в≥д њх к≥лькост≥ - на 250 кв. метр≥в;
     в) дл€ р≥зних вид≥в об`Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, в тому числ≥ њх часток (у раз≥ одночасного перебуванн€ у власност≥ платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинк≥в, у тому числ≥ њх часток), - на 370 кв. метр≥в.
     “аке зменшенн€ надаЇтьс€ один раз за базовий податковий (зв≥тний) пер≥од (р≥к).
     ѕ≥льги ≥з сплати податку не надаютьс€ на об`Їкти оподаткуванн€, що використовуютьс€ њх власниками з метою одержанн€ доход≥в (здаютьс€ в оренду, л≥зинг, використовуютьс€ у п≥дприЇмницьк≥й д≥€льност≥).

 

 

 

який пор€док поданн€ декларац≥њ та сплати податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, за об`Їкти нерухомост≥, що знаход€тьс€ в ј–  рим?

¬раховуючи складну економ≥чну та пол≥тичну ситуац≥ю, що склалас€ в крањн≥, а також з метою виконанн€ зобов`€зань з≥ сплати податк≥в, пропонуЇмо юридичним особам, €к≥ Ї власниками об`Їкт≥в житловоњ нерухомост≥ на територ≥њ ј–  рим та м. —евастопол€, подавати до контролюючого органу за м≥сцем свого знаходженн€ податков≥ декларац≥њ та сплачувати податок на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, до м≥сцевого бюджету за м≥сцем свого знаходженн€.
     « банк≥вськими рекв≥зитами дл€ перерахуванн€ податку на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки, можна ознайомитись у районних ƒѕ≤ або на оф≥ц≥йному веб-портал≥ ƒержавноњ ф≥скальноњ служби ”крањни за адресою: http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/

 

 

ѕро сплату податк≥в. (транспортний податок; податок на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки; плата за землю)

ƒекларуванн€ доход≥в, сплата податкових зобов`€зань – це необх≥дна складова цив≥л≥зованих в≥дносин м≥ж державою та њњ громад€нами. —плата податк≥в у ц≥лому св≥т≥ Ї питанн€м престижност≥ та чест≥.  “ому декларувати податков≥ зобов`€занн€ та повною м≥рою сплачувати њх вкрай необх≥дно, бо зм≥нити житт€ людей на краще можливо лише маючи стаб≥льний ≥ наповнений бюджет.

ћ≥сцев≥ податки мають велике значенн€ дл€ розвитку рег≥ону: внутр≥шн€ ≥нфраструктура, м≥сцев≥ пам`€тки, дороги – њхн≥й стан пр€мо пропорц≥йно залежить в≥д наповненн€ м≥сцевоњ казни. ќсновним бюджетоутворюючим м≥сцевим податком, €кий лишаЇтьс€ в казн≥ рег≥ону Ї податок на майно. ¬≥н включаЇ в себе: транспортний податок, податок на нерухоме майно, в≥дм≥нне в≥д земельноњ д≥л€нки та плату за землю.

« метою пол≥пшенн€ економ≥чно-соц≥ального розвитку ƒн≥пропетровського рег≥ону √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ звертаЇтьс€ до кожного громад€нина з проханн€м св≥домо виконувати св≥й конституц≥йний обов`€зок – добров≥льно сплачувати податков≥ зобов`€занн€. «ав≥тавши до територ≥ального органу ƒ‘— за м≥сцем реЇстрац≥њ лише один раз ви можете отримати податков≥ консультац≥њ стосовно правильност≥ нарахуванн€ податкових зобов`€зань по вс≥х податках ≥ зборах. “еритор≥альн≥ органи ƒ‘— чекають на вас.

Ўановн≥ мешканц≥ ƒн≥пропетровщини, звертаЇмо вашу увагу на те, що зг≥дно зм≥н до ѕодаткового кодексу ”крањни з 01.01.2015 року транспортний податок дл€ громад€н застосовуЇтьс€ вперше. ¬ зв`€зку з цим √” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ рекомендуЇ власникам  легкових автомоб≥л≥в, що зареЇстрован≥ (використовуютьс€) до 5 рок≥в ≥ мають об`Їм цил≥ндр≥в двигуна понад 3000 куб. см. не чекати врученн€ пов≥домленн€-р≥шенн€ територ≥альними органами ƒ‘—, а добров≥льно до 1 липн€ зав≥тати до ≥нспекц≥њ дл€ зв≥рки даних податкового зобов`€занн€ з транспортного податку.

√ромад€н, €к≥ мають право власност≥ або право користуванн€ земельною д≥л€нкою також запрошуЇмо до 1 липн€ в≥дв≥дати територ≥альн≥ органи ƒ‘—, адже земельний податок – вагомий бюджетоутворюючий м≥сцевий податок, €кий лишаЇтьс€ в розпор€дженн≥ громади, використовуЇтьс€ €к джерело дл€ ф≥нансуванн€ заход≥в, направлених на рац≥ональне використанн€ та охорону земель, п≥двищенн€ родючост≥ ірунт≥в, в≥дшкодуванн€ витрат власник≥в земл≥ ≥ землекористувач≥в, пов`€заних з господарюванн€м на земл€х г≥ршоњ €кост≥, на веденн€ земельного кадастру, зд≥йсненн€ землеустрою та мон≥торингу земель, розвиток ≥нфраструктури населених пункт≥в тощо.

√” ƒ‘— у ƒн≥пропетровськ≥й област≥ звертаЇтьс€ до платник≥в орендноњ плати та плати за землю з проханн€м належного виконанн€ обов`€зку з≥ сплати за землю та орендноњ плати за користуванн€ земельними д≥л€нками державноњ та комунальноњ форми власност≥ ≥ нагадуЇмо, що сума орендноњ плати, що виплачуЇтьс€ за договором оренди рухомого (нерухомого) майна п≥дл€гаЇ оподаткуванню в≥йськовим збором на загальних п≥дставах за ставкою 1,5%.

¬ зв`€зку з численним зм≥нами в податковому законодавств≥ стосовно оподаткуванн€ об`Їкт≥в житловоњ нерухомост≥, €к≥ перебувають у власност≥ ф≥зичних ос≥б радимо громад€нам зав≥тати до ÷ќѕ за м≥сцем реЇстрац≥њ, дл€ зв≥рки даних та в≥рного нарахуванн€ (правильного визначенн€) податкового зобов`€занн€. ‘≥зичн≥ особи в 2015 роц≥ будуть cплачувати податок на нерухом≥сть за 2014 р. за ставками, €к≥ д≥€ли в 2014 роц≥ прот€гом 60 календарних дн≥в з дн€ отриманн€ пов≥домленн€ р≥шенн€ в≥д органу √‘—, а саме 1% дл€ квартир, житлова площа €ких не перевищуЇ 240 кв. м ≥ будинк≥в, площею не б≥льше 500 кв. м, ≥ 2,7% дл€ квартир з житловою площею понад 240 кв. м ≥ будинк≥в б≥льше 500 кв. м., дл€ р≥зних вид≥в житла 1% в≥д м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати за 1 кв. м, сумарна житлова площа €кого не перевищуЇ 740 кв. м, ≥ в розм≥р≥ 2,7% при перевищенн≥ 740 кв. м.

ѕ≥льги з≥ сплати податку на нерухом≥сть надаютьс€ власникам нерухомост≥, €кщо сумарна площа житла не перевищуЇ: дл€ квартир - 120 кв. м, будинк≥в - 250 кв. м, квартир ≥ будинк≥в - 370 кв. м. «астосуванн€ п≥льги обчислюЇтьс€ в 1 квартал≥ 2014 з розрахунку житловоњ площ≥, 2,3 ≥ 4 квартали 2014 року - загальною.

Ўановн≥ громад€ни, отримайте податкове пов≥домленн€-р≥шенн€ по сплат≥ м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в до 1 липн€ 2015 року пр€мо в територ≥альному орган≥ ƒ‘—! ÷е стане вагомим внеском у сп≥вф≥нансуванн€ бюджетноњ сфери ƒн≥пропетровщини.

 

 

 уп≥вл€ ≥ноземноњ валюти дл€ погашенн€ кредит≥в

« 11.04.2015 р. набрала чинност≥ постанова ѕравл≥нн€ Ќацбанку ”крањни, €кою затверджено пор€док проведенн€ операц≥й з куп≥вл≥ ф≥зичними особами — резидентами гот≥вковоњ ≥ноземноњ валюти дл€ погашенн€ кредит≥в в ≥ноземн≥й валют≥.

”становлено, що зб≥р на обов`€зкове державне пенс≥йне страхуванн€ не сплачуЇтьс€ з операц≥й з куп≥вл≥ ф≥зичними особами — резидентами гот≥вковоњ ≥ноземноњ валюти дл€ погашенн€ кредит≥в, у тому числ≥ дл€ сплати процент≥в, нарахованих за користуванн€ цим кредитом.

ѕродаж гот≥вковоњ ≥ноземноњ валюти зд≥йснюЇтьс€ в сум≥, що не перевищуЇ обс€гу зобов`€зань в ≥ноземн≥й валют≥ ф≥зичноњ особи — позичальника за кредитним договором.

” квитанц≥њ про зд≥йсненн€ валютно-обм≥нноњ операц≥њ додатково зазначаютьс€ ≥нформац≥€ про те, що ≥ноземну валюту придбано дл€ погашенн€ кредиту, номер та дата в≥дпов≥дного кредитного договору, що Ї п≥дставою дл€ куп≥вл≥ ≥ноземноњ валюти.

 

 

ѕостачанн€ самост≥йно виготовлених товар≥в

ƒ‘— ”крањни пов≥домлено, що база оподаткуванн€ операц≥й з постачанн€ самост≥йно виготовлених товар≥в/послуг не може бути нижчою за њх виробничу соб≥варт≥сть, визначену в≥дпов≥дно до ѕЅќ 16.

якщо першою под≥Їю за такими операц≥€ми Ї попередн€ оплата за товар, €кий ще не виготовлено, то на дату отриманн€ такоњ попередньоњ оплати постачальник — платник ѕƒ¬ повинен визначити податков≥ зобов`€занн€ з ѕƒ¬ виход€чи з догов≥рноњ вартост≥ такого товару, скласти податкову накладну та зареЇструвати њњ в ™–ѕЌ.

якщо при оприбуткуванн≥ на баланс п≥дприЇмства/установи самост≥йно виготовленого товару його виробнича соб≥варт≥сть перевищить догов≥рну варт≥сть (з €коњ було визначено податков≥ зобов`€занн€ на дату отриманн€ передоплати та, в≥дпов≥дно, складено податкову накладну), то на дату його оприбуткуванн€ на баланс платник податку повинен скласти другу податкову накладну виход€чи з р≥зниц≥ м≥ж виробничою соб≥варт≥стю та догов≥рною варт≥стю такого товару. ” податков≥й накладн≥й, €ку складено на р≥зницю м≥ж виробничою соб≥варт≥стю та догов≥рною варт≥стю, у верхн≥й л≥в≥й частин≥ робитьс€ в≥дпов≥дна позначка «X» та зазначаЇтьс€ тип причини: 17 — складена на суму перевищенн€ соб≥вартост≥ самост≥йно виготовлених товар≥в/послуг над фактичною ц≥ною њх постачанн€. “ака податкова накладна п≥дл€гаЇ обов`€зков≥й реЇстрац≥њ в ™–ѕЌ.

якщо першою под≥Їю при постачанн≥ самост≥йно виготовленого товару буде в≥двантаженн€ такого товару ≥ його виробнича соб≥варт≥сть перевищить догов≥рну варт≥сть, то на дату в≥двантаженн€ платник податку повинен скласти дв≥ податков≥ накладн≥: одну — виход€чи з догов≥рноњ вартост≥ товару, а другу — на р≥зницю м≥ж виробничою соб≥варт≥стю та догов≥рною варт≥стю з типом причини 17 (складена на суму перевищенн€ соб≥вартост≥ самост≥йно виготовлених товар≥в/послуг над фактичною ц≥ною њх постачанн€).

 

 

«аклади осв≥ти ≥ науки

ƒ‘— ”крањни пов≥домлено, що заклади осв≥ти ≥ науки, €к≥ Ї бюджетними установами, не Ї платниками податку на прибуток за умови внесенн€ њх до –еЇстру неприбуткових орган≥зац≥й та установ.

” частин≥ справл€нн€ плати за землю зазначено, що в нов≥й редакц≥њ ст. 282 ѕодаткового кодексу не передбачено п≥льг щодо сплати податку дошк≥льними та загальноосв≥тн≥ми навчальними закладами незалежно в≥д форм власност≥ ≥ джерел ф≥нансуванн€, закладами культури, науки, осв≥ти, охорони здоров`€, соц≥ального захисту, ф≥зичноњ культури та спорту, €к≥ повн≥стю утримуютьс€ за рахунок кошт≥в державного або м≥сцевих бюджет≥в, ≥ вони мають нараховувати та сплачувати плату за землю на загальних п≥дставах.

«азначено, що органи м≥сцевого самовр€дуванн€ мають право встановлювати ставки плати за землю та п≥льги щодо земельного податку, €кий сплачуЇтьс€ на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ.

 

 

«в≥льненн€ в≥д оподаткуванн€ профсп≥лкових орган≥зац≥й

ƒ‘— ”крањни пов≥домлено, що починаючи з 01.01.2015 р. зм≥нено пор€док оподаткуванн€ неприбуткових орган≥зац≥й. “ак, пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 ѕодаткового кодексу ”крањни, зокрема, встановлено, що бюджетн≥ установи, громадськ≥ об`Їднанн€, пол≥тичн≥ парт≥њ, рел≥г≥йн≥, благод≥йн≥ орган≥зац≥њ, пенс≥йн≥ фонди, метою €ких не може бути одержанн€ ≥ розпод≥л прибутку серед засновник≥в, член≥в орган≥в управл≥нн€, ≥нших пов`€заних з ними ос≥б, а також серед прац≥вник≥в таких орган≥зац≥й, не Ї платниками податку на прибуток.

ѕрофес≥йна сп≥лка, створена в≥дпов≥дно до «акону ”крањни в≥д 15.09.99 р. є 1045-XIV, за своњм правовим статусом належить до громадських об`Їднань, €к≥ мають право скористатис€ статусом неприбутковоњ орган≥зац≥њ. ƒо внесенн€ зм≥н до ѕоложенн€ про –еЇстр неприбуткових установ та орган≥зац≥й, затвердженого наказом ћ≥нф≥ну ”крањни в≥д 24.01.2013 р. є 37, починаючи з 01.01.2015 р. установи та орган≥зац≥њ, внесен≥ станом на 31.12.2014 р. до цього –еЇстру та включен≥ до перел≥ку установ та орган≥зац≥й, продовжують використовувати статус неприбутковост≥.

 

 

„и подешевшаЇ розк≥ш у ‘ранц≥њ?

‘ранц≥€ прагне скасувати скандальний «податок ƒепардьЇ».

ѕерегл€д ставки податку в розм≥р≥ 75% на доходи понад 1 000 000 Ївро може бути пов`€заний ≥з невиконанн€м план≥в щодо наповненн€ бюджету крањни. Ќове р≥шенн€ може набрати чинност≥ з 1 лютого.

«апроваджений минулого року податок повинен був суттЇво зб≥льшити надходженн€ до державноњ скарбниц≥, однак прин≥с лише 260 млн. Ївро, а в 2015 р. загальна сума збор≥в ледь с€гала б 160 млн. Ївро. «вичайний податок на прибуток щороку становить 70 млрд. Ївро.

Ќововведенн€ було одн≥Їю з найгучн≥ших об≥ц€нок президентськоњ кампан≥њ ‘рансуа ќлланда. ” 2014 р. французький ур€д запровадив податок на багатство строком на 2 роки. ÷ей зах≥д обурив не лише д≥лов≥ кола й опозиц≥ю, а й ол≥гарх≥в та нав≥ть актор≥в.

«окрема, п≥сл€ за€ви ур€ду про так≥ нам≥ри до Ѕельг≥њ перењхали власник Luxury Group LVMH Ѕернар јрно та актор ∆ерар ƒепардьЇ. ≤з ‘ранц≥њ почавс€ в≥дт≥к великого кап≥талу.

 

як визначаЇтьс€ звичайна ц≥на з 01.01.2015 року

¬≥дпов≥дно до п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 ѕодаткового кодексу ”крањни в≥д 02 грудн€ 2010 року є 2755-VI з≥ зм≥нами та доповненн€ми (дал≥ – ѕ ”) звичайна ц≥на - ц≥на товар≥в (роб≥т, послуг), визначена сторонами договору, €кщо ≥нше не встановлено ѕ ”. якщо не доведено зворотне, вважаЇтьс€, що така звичайна ц≥на в≥дпов≥даЇ р≥вню ринкових ц≥н. ÷е визначенн€ не поширюЇтьс€ на операц≥њ, що визнаютьс€ контрольованими в≥дпов≥дно до ст. 39 ѕ ”.

” раз≥ €кщо ц≥ни (нац≥нки) на товари (роботи, послуги) п≥дл€гають державному регулюванню зг≥дно ≥з законодавством, звичайною вважаЇтьс€ ц≥на, встановлена в≥дпов≥дно до правил такого регулюванн€. ÷е положенн€ не поширюЇтьс€ на випадки, коли встановлюЇтьс€ м≥н≥мальна ц≥на продажу або ≥ндикативна ц≥на. ” такому раз≥ звичайна ц≥на операц≥њ визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до ст. 39 ѕ ”, але не може бути меншою за м≥н≥мальну або ≥ндикативну ц≥ну.

якщо п≥д час зд≥йсненн€ операц≥њ обов`€зковим Ї проведенн€ оц≥нки, варт≥сть об`Їкта оц≥нки Ї п≥дставою дл€ визначенн€ звичайноњ ц≥ни дл€ ц≥лей оподаткуванн€ за умови, що неможливо застосувати методи, зазначен≥ у п.п. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 ѕ ”.

ѕ≥д час проведенн€ аукц≥ону (публ≥чних торг≥в) звичайною вважаЇтьс€ ц≥на, €ка склалас€ за результатами такого аукц≥ону (публ≥чних торг≥в), обов`€зков≥сть проведенн€ €кого передбачено законом.

якщо постачанн€ товар≥в (роб≥т, послуг) зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ форвардного або ф`ючерсного контракту, звичайною ц≥ною Ї ц≥на, €ка в≥дпов≥даЇ р≥вню ринкових ц≥н на момент укладенн€ такого контракту.

якщо продаж (в≥дчуженн€) товар≥в, у тому числ≥ майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпеченн€ вимог кредитора, зд≥йснюЇтьс€ у примусовому пор€дку зг≥дно ≥з законодавством, звичайною ц≥ною Ї ц≥на, сформована п≥д час такого продажу.

 

 

як≥ операц≥њ з постачанн€ товар≥в/послуг вважаютьс€ оподатковуваними дл€ ц≥лей реЇстрац≥њ платником ѕƒ¬

¬≥дпов≥дно до п. 181.1 ст. 181 ѕодаткового кодексу ”крањни в≥д 2 грудн€ 2010 року є 2755-VI з≥ зм≥нами та доповненн€ми (дал≥ – ѕ ”) у раз≥ €кщо загальна сума в≥д зд≥йсненн€ операц≥й з постачанн€ товар≥в/послуг, що п≥дл€гають оподаткуванню зг≥дно з цим розд≥лом, у тому числ≥ з використанн€м локальноњ або глобальноњ комп`ютерноњ мереж≥, нарахована (сплачена) так≥й особ≥ прот€гом останн≥х 12 календарних м≥с€ц≥в, сукупно перевищуЇ 1000000 гривень (без урахуванн€ податку на додану варт≥сть), така особа зобов`€зана зареЇструватис€ €к платник податку у контролюючому орган≥ за своњм м≥сцезнаходженн€м (м≥сцем проживанн€) з дотриманн€м вимог, передбачених ст. 183 ѕ ”, кр≥м особи, €ка Ї платником Їдиного податку першоњ - третьоњ групи.

якщо особа, €ка в≥дпов≥дно до пункту 181.1 статт≥ 181 ѕ ” не Ї платником податку у зв`€зку з тим, що обс€ги оподатковуваних операц≥й в≥дсутн≥ або Ї меншими в≥д встановленоњ зазначеною статтею суми, вважаЇ за доц≥льне добров≥льно зареЇструватис€ €к платник податку, така реЇстрац≥€ зд≥йснюЇтьс€ за њњ за€вою (п. 182.1 ст. 182 ѕ ”).

«г≥дно ≥з розд≥лами V та ’’ ѕ ” до оподатковуваних операц≥й з постачанн€ товар≥в/послуг належать операц≥њ, що п≥дл€гають оподаткуванню за основною ставкою ѕƒ¬, ставкою 7 в≥дсотк≥в, нульовою ставкою ѕƒ¬ та зв≥льнен≥ (умовно зв≥льнен≥) в≥д оподаткуванн€ ѕƒ¬.

 

 

 ампан≥€ «ƒекларуванн€ доход≥в громад€н – 2015» триватиме до 1 травн€ 2015 року

ѕитанн€:  „и необх≥дно ф≥зичн≥й особ≥ подавати р≥чну декларац≥ю про майновий стан ≥ доходи, €кщо вона прот€гом зв≥тного року отримувала доходи в≥д дек≥лькох податкових агент≥в?

¬≥дпов≥дь:  ¬≥дпов≥дно до п.п.«Ї» п.176.1 ст.176 ѕодаткового кодексу ”крањни в≥д 2 грудн€ 2010 року є 2755 – V≤ ≥з зм≥нами та доповненн€ми, платники податку зобов`€зан≥ подавати податкову декларац≥ю за результатами податкового (зв≥тного) року у строки, передбачен≥ цим  одексом дл€ платник≥в податку на доходи ф≥зичних ос≥б, €кщо прот€гом такого податкового (зв≥тного) року оподатковуван≥ доходи нараховувалис€ (виплачувалис€, надавалис€) у форм≥ зароб≥тноњ плати, ≥нших заохочувальних та компенсац≥йних виплат або ≥нших виплат ≥ винагород, платнику податку у зв`€зку з трудовими в≥дносинами та за цив≥льно-правовими договорами одночасно двома або б≥льше податковими агентами ≥ при цьому загальна р≥чна сума таких оподатковуваних доход≥в перевищуЇ сто двадц€ть розм≥р≥в м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, встановленоњ законом на 1 с≥чн€ зв≥тного податкового року.

ЌагадаЇмо, що з 1 с≥чн€ 2015 року розпочалас€ кампан≥€ декларуванн€ доход≥в громад€н, отриманих прот€гом 2014 року. ѕодаткову декларац≥ю про майновий стан ≥ доходи, отриман≥ громад€нами у 2014 роц≥, потр≥бно подати  до 1 травн€ 2015 року.

 

 

–озрахунок коригуванн€ до податковоњ накладноњ, що виписана покупцю – неплатнику ѕƒ¬ потр≥бно реЇструвати в ™–ѕЌ

¬≥дпов≥дно до п. 3 ѕор€дку веденн€ ™диного реЇстру податкових накладних, затвердженного ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29.12.2010 є 1246 ≥з зм≥нами та доповненн€ми реЇстрац≥њ в ™диному реЇстр≥ податкових накладних п≥дл€гають податков≥ накладн≥ та/або розрахунки коригуванн€ (у тому числ≥ т≥, що не видаютьс€ отримувачу (покупцю) товар≥в (послуг) та залишаютьс€ у њх постачальника (продавц€); складен≥ п≥д час отриманн€ послуг в≥д нерезидента, м≥сцем постачанн€ €ких визначено митну територ≥ю ”крањни; складен≥ в межах виконанн€ угод про розпод≥л продукц≥њ; складен≥ за операц≥€ми з постачанн€ товар≥в (послуг), €к≥ зв≥льнен≥ в≥д оподаткуванн€) незалежно в≥д суми податку на додану варт≥сть, зазначеноњ в одн≥й податков≥й накладн≥й чи розрахунку коригуванн€.

–озрахунок коригуванн€, складений платником податку до податкових накладних, €к≥ не видаютьс€ отримувачу (покупцю) товар≥в (послуг), а також складених п≥д час отриманн€ послуг в≥д нерезидента, м≥сцем постачанн€ €ких визначено митну територ≥ю ”крањни, п≥дл€гають реЇстрац≥њ таким платником податку.

 

’то Ї платником еколог≥чного податку з 01.01.2015 року

¬≥дпов≥дно до п. 240.1 ст. 240 ѕодаткового кодексу ”крањни в≥д 02 грудн€ 2010 року є 2755-VI з≥ зм≥нами та доповненн€ми (дал≥ – ѕ ”) платниками еколог≥чного податку Ї суб`Їкти господарюванн€, юридичн≥ особи, що не провад€ть господарську (п≥дприЇмницьку) д≥€льн≥сть, бюджетн≥ установи, громадськ≥ та ≥нш≥ п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, пост≥йн≥ представництва нерезидент≥в, включаючи тих, €к≥ виконують агентськ≥ (представницьк≥) функц≥њ стосовно таких нерезидент≥в або њх засновник≥в, п≥д час провадженн€ д≥€льност≥ €ких на територ≥њ ”крањни ≥ в межах њњ континентального шельфу та виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони зд≥йснюютьс€:

викиди забруднюючих речовин в атмосферне пов≥тр€ стац≥онарними джерелами забрудненн€;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водн≥ об`Їкти;

розм≥щенн€ в≥дход≥в (кр≥м розм≥щенн€ окремих вид≥в (клас≥в) в≥дход≥в €к вторинноњ сировини, що розм≥щуютьс€ на власних територ≥€х (об`Їктах) суб`Їкт≥в господарюванн€);

утворенн€ рад≥оактивних в≥дход≥в (включаючи вже накопичен≥);

тимчасове збер≥ганн€ рад≥оактивних в≥дход≥в њх виробниками понад установлений особливими умовами л≥ценз≥њ строк.

ѕри цьому розм≥щенн€ в≥дход≥в - пост≥йне (остаточне) перебуванн€ або захороненн€ в≥дход≥в у спец≥ально в≥дведених дл€ цього м≥сц€х чи об`Їктах (м≥сц€х розм≥щенн€ в≥дход≥в, сховищах, пол≥гонах, комплексах, спорудах, д≥л€нках надр тощо), на використанн€ €ких отримано дозволи уповноважених орган≥в (п.п. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 ѕ ”).

 

 

ƒо уваги ф≥зичних ос≥б – п≥дприЇмц≥в - платник≥в Їдиного податку третьоњ групи!

«г≥дно ≥з абз.2 п.46.6 ст.46 ѕодаткового кодексу ”крањни в≥д 02 грудн€ 2010 року є2755-VI ≥з зм≥нами та доповненн€ми до визначенн€ нових форм декларац≥й (розрахунк≥в), €к≥ набирають чинност≥ дл€ складанн€ зв≥тност≥ за податковий пер≥од, що настаЇ за податковим пер≥одом, у €кому в≥дбулос€ њх оприлюдненн€, Ї чинними форми декларац≥й (розрахунк≥в), чинн≥ до такого визначенн€.

« урахуванн€м зазначеноњ норми, звертаЇмо увагу ф≥зичних ос≥б -платник≥в Їдиного податку 3 групи, що декларац≥€ за 1 квартал 2015 року подаЇтьс€ за д≥ючою формою, затвердженоњ наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 21 грудн€ 2011 року є 1688 (у редакц≥њ  наказу ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 07 листопада 2012 року є 1159, зареЇстрованим у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 28 листопада 2012 року за є 1998/22310).

” зв`€зку ≥з зм≥ною з 01.01.2015 року розм≥ру ставок Їдиного податку дл€ платник≥в спрощеноњ системи 3 групи, п≥дприЇмц≥ при заповненн≥ декларац≥њ зазначають дох≥д, що оподатковуЇтьс€ за ставкою 2 або 4 в≥дс., у р€дках, в €ких передбачено в≥дображенн€ доходу за ставкою 3 або 5 в≥дс. в≥дпов≥дно, аналог≥чно зазначаЇтьс€ сума податку. 

 р≥м того, нагадуЇмо, що граничним терм≥ном поданн€ декларац≥њ платника Їдиного податку за ≤ квартал 2015 року Ї 12 травн€ 2015 року. √раничний терм≥н сплати податкових зобов`€зань по Їдиному податку за результатами ≤ кварталу 2015 року – 20 травн€ 2015 року.

 

Ќелегальний прац≥вник – порушник ≥ штрафник!

ƒн≥пропетровська ќƒѕ≤ звертаЇ увагу суб`Їкт≥в господарюванн€, €к≥ використовують найману працю про ф≥нансову в≥дпов≥дальн≥сть в раз≥:

- фактичного допуску прац≥вника до роботи без оформленн€ трудового договору (контракту), оформленн€ прац≥вника на неповний робочий час у раз≥ фактичноњ роботи повний робочий час, та виплати зарплати (винагороди) без нарахуванн€ та сплати ™—¬ – у 30 кратному розм≥р≥ м≥н≥мальноњ зарплати (36540 грн), встановленоњ законом на момент ви€вленн€ порушенн€, за кожного прац≥вника, щодо €кого скоЇно порушенн€;

- порушенн€ встановлених строк≥в виплати зарплати прац≥вникам, б≥льш €к за один м≥с€ць, виплата њњ не в повному обс€з≥ – у 3-кратному розм≥р≥ м≥н≥мальноњ зарплати, встановленоњ на момент ви€вленн€ порушенн€ (3654 грн);

- недотриманн€ м≥н≥мальних державних гарант≥й в оплат≥ прац≥ – у 10-кратному розм≥р≥ м≥н≥мальноњ зарплати, встановленоњ законом на момент ви€вленн€ порушенн€, за кожного прац≥вника, щодо €кого скоЇно порушенн€ (на раз≥ це 12 180 грн);

- порушенн€ ≥нших вимог трудового законодавства – у розм≥р≥ м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати (1218 грн).

ЌагадуЇмо, що прац≥вник не може бути допущений до роботи без пов≥домленн€ органу ƒ‘— про прийн€тт€ прац≥вника на роботу.

 

≈лектронне адм≥н≥струванн€ ѕƒ¬

« 07.03.2015 р. набрали чинност≥ зм≥ни, внесен≥  ћ” до ѕор€дку електронного адм≥н≥струванн€ податку на додану варт≥сть, затвердженого власною постановою в≥д 16.10.2014 р. є 569, €кими його приведено у в≥дпов≥дн≥сть з чинним законодавством.

ЌагадуЇмо, що система електронного адм≥н≥струванн€ ѕƒ¬ запроваджуЇтьс€ поетапно:

на перех≥дний пер≥од (до 01.07.2015 р. або ≥ншоњ дати, визначеноњ окремим р≥шенн€м ¬ерховноњ –ади ”крањни про скороченн€ такого пер≥оду) — у тестовому режим≥;

≥з зазначеноњ дати — на пост≥йн≥й основ≥.

ѕереваги запровадженн€ електронного адм≥н≥струванн€ ѕƒ¬: запоб≥ганн€ незаконному в≥дшкодуванню ѕƒ¬ з бюджету;

- значно зб≥льшено пор≥г дл€ обов`€зковоњ реЇстрац≥њ суб`Їкт≥в господарюванн€ в €кост≥ платника податку з 300 тис.грн. до 1000 тис.грн.;

- скасовано вимогу щодо видач≥ податкових накладних на «паперових нос≥€х» (податкова накладна повинна виписуватись виключно в електронному вигл€д≥);

- скасовано обов`€зок платника поданн€ контролюючому органу коп≥њ запис≥в у реЇстрах виданих та отриманих накладних;

- прискорено, на м≥с€ць в час≥, можлив≥сть платника отриманн€ бюджетного в≥дшкодуванн€ ѕƒ¬;

- значно скорочено к≥льк≥сть критер≥њв автоматичного бюджетного в≥дшкодуванн€ ѕƒ¬;

- зменшенн€ к≥лькост≥ перев≥рок суб`Їкт≥в господарюванн€;

- спрощенн€ податковоњ зв≥тност≥.