Розділи
Портал президента
   
   

 
 

 

 

  

 

Всеукраїнський тиждень права

8 декабря 2014 - Прес-служба СМР
article4408.jpg

У місті Синельниковому з 8 по 13 грудня 2014 року, в рамках Всеукраїнського тижня права, проводиться ряд заходів

У місті Синельниковому з 8 по 13 грудня 2014 року, в рамках Всеукраїнського тижня права, в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах культури проводяться тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, правові конкурси, ігри, змагання тощо). Юридичним відділом Синельниківської міської ради надається безоплатна первинна допомога населенню з питань реалізації і захисту прав людини. 

Проведення Всеукраїнського тижня права започатковано Указом Президента України «Про Всеукраїнський тиждень права» від 8 грудня 2008 р. № 1149/2008 «ураховуючи важливе значення правової освіти в дальшій розбудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини».

Згідно з Указом Всеукраїнський тиждень права має проводитись щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам`ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р. Загальної декларації прав людини.

Загальна декларація прав людини – міжнародно-правовий акт, у якому були сформульовані основні громадянські, політичні і соціально-економічні права людини. День її прийняття 10 грудня – був оголошений Міжнародним днем захисту прав людини.

Загальна декларація була прийнята у вигляді резолюції Генеральної Асамблеї ООН, закріплені в ній норми мають рекомендаційний характер. Тобто, вони бажані, але не обов`язкові для держав-членів ООН. Але все ж, оцінюючи юридичне значення і силу положень Декларації, слід зазначити, що саме проголошені в Загальній декларації основні права і свободи розглядаються сьогодні більшістю країн як юридично обов`язкові договірні норми. Вміщені в Декларації принципи і норми постійно розвиваються і уточнюються у процесі укладення нових міжнародних угод. Завдяки міжнародному визнанню норм Загальної декларації в конституціях більше ніж 120 країн світу перелік, зміст і припустимі обмеження прав і свобод, які містяться в Декларації, перетворилися на загальновизнані звичаєві норми міжнародного права, тобто на міжнародні стандарти прав людини, яких мають дотримуватися всі країни світу.

Наразі Декларація опублікована більш ніж 360 мовами і є документом, перекладеним на найбільшу кількість мов світу, що свідчить про її універсальний характер і масштаби її поширення.
У Декларації підкреслюється взаємозв
`язок громадянських, політичних і соціально-економічних прав, необхідність встановлення такого соціального і міжнародного правопорядку, при якому вони можуть бути цілком здійснені.

На основі Загальної декларації прав людини розроблені та прийняті відповідні спеціальні міжнародно-правові акти: Конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 р.), Конвенція про заборону катувань та інших нелюдських, чи таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання (1984 р.), Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1969 р.), Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (1979 р.), Конвенція про права дитини (1989 р.), Хартія основоположних прав ЄС (2000 р.).

Україна приєдналася до всіх основоположних міжнародних документів в сфері прав людини. Як Сторона згаданих міжнародних договорів, Україна має надавати періодичні доповіді про їх виконання до відповідних Комітетів ООН. В цих доповідях окреслюються існуючі основні положення політики держави, заходи, що приймаються на їх впровадження (в тому числі, на законодавчому рівні), інформація про виконання рекомендацій відповідних Комітетів ООН, визначених у заключних висновках до кожної періодичної доповіді України, статистичні відомості тощо.

На даний час Україна є членом таких комітетів ООН: Комітету з прав людини, Комітету з економічних, соціальних та культурних прав, Комітету з ліквідації расової дискримінації, Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітету проти тортур, Комітету з прав дитини. Міністерство юстиції безпосередньо є відповідальним за співробітництво з Комітетом з прав людини та Комітетом проти тортур.

 

 Начальник юридичного відділу міської ради                      А.С. Зімодро