Розділи
Портал президента
   
   

 
 

 

 

  

 

До уваги громадян – переселенців!

26 января 2015 - Прес-служба СМР
article4579.jpg

Інформує управління праці та соціального захисту населення міської ради

В`їзд на неконтрольовану територію Донбасу та виїзд із неї відбувається за пред`явленням паспортного документа й перепустки, виданої координаційними групами.

Оформлення перепусток здійснюється координаційними групами, які створені при управліннях (відділах) МВС районів в містах Старобельськ, Дебальцеве, Велика Новосілка і Ма­ріуполь.

В`їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства здійснюється за умови пред`явлення паспортного документа та перепустки, виданої координаційними групами. Перепустка громадянам України видається за умови надання особою згоди на об­робку та зберігання її персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі.

Для отримання перепустки особа зобов`язана подати такі документи:

1)  заяву, в якій обов`язково вказується маршрут перемі­щення (населені пункти), термін знаходження в районі прове­дення АТО (контрольованій чи неконтрольованій території);

2)  паспортний документ (після пред`явлення повертається);

3)  документ, що підтверджує перебування на території Ук­раїни на законних підставах (для іноземців та осіб без грома­дянства);

4)  копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, з перекладом українською мовою, засвідченим в ус­тановленому порядку (для іноземців та осіб без громадян­ства);

5)  документ, що підтверджує мету в`їзду на неконтрольо­вану територію;

-копії документів, що підтверджують проживання особи, яка намагається в`їхати на неконтрольовану (контрольовану) територію проведення антитерористичної операції, або її близьких осіб, родичів чи членів сім`ї на території проведення АТО;

- документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;

-телеграми, завірені закладами охорони здоров`я, про смерть або хворобу близьких осіб на неконтрольованій (кон­трольованій) території;

-    документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольо­ваній) території;

- клопотання або погодження Міністерства закордонних справ України для осіб, зазначених у підпунктах 4, 5 пункту 7.2 та підпункті 6 пункту 7.3 цього Порядку;

- інші документи, що можуть підтвердити мету в`їзду на не­ контрольовану (контрольовану) територію;

6) для іноземців та осіб без громадянства — документ, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідні гарантії приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка видається за умов, передбачених підпунктами 4, 5 пункту 7.3 цього Порядку).

Перепустка видається особам, які досягли 18-річного віку.  Дані про неповнолітніх осіб вносяться до перепусток їхніх батьків або законних представників.

Перепустка видається для одноразового або багаторазо­вого в`їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї і є дійсною протягом указаного в заяві докумен­тально підтвердженого терміну, що не може перевищувати дозволений термін перебування іноземця або особи без гро­мадянства на території України та повинен враховувати тер­мін, необхідний для виїзду за межі України (не менше трьох днів), повідомляє Укрінформ.

 

В.о. начальника управління

праці та соцзахисту населення міської ради                                          Р.М.Чорна